FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/11/2018

Ingår tjänstepension i bodelningen?

ska man dela sin tjänsta pension vid skillmässa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB)

Utgångspunkten är att rättigheter som inte kan överlåtas eller som är av personlig art ska undantas från bodelningen (10 kap. 3 § ÄktB). Om din tjänstepension ska ingå i bodelningen är därför beroende av hur pensionsförsäkringsavtalet är utformat.
Om försäkringen ägs och förfogas av dig och din arbetsgivare endast betalar för premierna så är utgångspunkten att tjänstepensionen ska ingå i bodelningen. Detsamma gäller sannolikt om en make exempelvis är ensam aktieägare i ett aktiebolag, då behöver maken i praktiken bara ha samtycke av sig själv för att förfoga över tjänstepensionsförsäkringen och den bör då ingå i en bodelning.
Om försäkringen inte tillhör dig utan ägs av din arbetsgivare så är den oöverlåtbar och ska därför inte ingå i bodelningen, under förutsättning att du inte själv har rätt att förfoga över den.

Svaret på din fråga är alltså att utgångspunkten är att tjänstepension inte ska ingå i bodelningen och därmed inte delas vid en skilsmässa, men det beror som ovan nämnt på pensionsavtalets utformning.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000