Ingår sparade pengar i en bodelning?

2018-09-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej Har nyss blivit änka. Där det finns ett gemensamt barn och ett särkullebarn, ska få hjälp av en jurist senare Nu till min fråga ,jag har jobbat lite efter pensionen och har en liten sparpengar på mitt egna sparkonto ska hon ha del av detta?.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline.

Först och främst önskar jag beklaga sorgen.

Vad ingår i en bodelning?

Gällande den rättsliga regleringen så finner vi den i Äktenskapsbalken. Efter ett dödsfall i ett äktenskap ska en bodelning ske i enlighet med 9:1 Äktenskapsbalken. Vad som ingår bodelningen regleras i sin tur i 10:1 ÄktB som stadgar att allt giftorättsgods här ska ingå. Det centrala i din fråga är huruvida pengarna ska ingå i bodelningen eller inte, då det är det som avgör huruvida särkullbarnet får ta del av dessa.

Undantag

Undantagen från vad som är att ses som giftorättsgods regleras i sin tur i 7 kapitlet ÄktB. Till att börja med stadgas 7:1 ÄktB att allt som inte är att se som giftorättsgods är att ses som enskild egendom. Vidare finns en lista i 7:2 ÄktB på all typ av egendom som är att ses som enskild. Det som här skulle kunna föreligga till din fördel är framförallt ett äktenskapsförord vilket finns med som första punkten i listan, då pengarna enligt beskrivningen har jobbats ihop. Huruvida ett sådant finns eller ej framgår dessvärre inte av frågan, men om så inte är fallet har jag svårt att se någon annan möjlighet att undanta pengarna.

Slutsats

Jag rekommenderar dig att läsa 7:2 ÄktB och se huruvida någon av dessa regleringar stämmer in på de pengar du har. Är så fallet kan du undanta pengarna från bodelningen, vilket innebär att särkullbarnet inte får ta del av dessa. Om någon sådan egenskap inte föreligger ser jag ingen möjlighet att frångå att dessa ska ingå i bodelningen och således bli en del av arvet.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex Hallström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (905)
2019-04-18 Kommer styvsyskonen att få ta del av ens pappas arv?
2019-04-18 Finns det arvsskatt i Sverige?
2019-04-17 Vad händer för särkullbarnen om efterlevande ger bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?
2019-04-15 Arvslösa särkullbarn?

Alla besvarade frågor (67946)