FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/06/2018

Ingår pensionsförsäkringar i bodelningen?

Hej, jag undrar vilka typer av kapital och pensions försäkringar/fonder som skall ingå i en bodelning vid skilsmässa. Samt om det är någon skillnad om de är startade innan äktenskap och/eller sambo förhållanden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad som ska ingå i en bodelning regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB)

I bodelningen ska giftorättsgods ingå, vilket kortfattat är all egendom som inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord. (10 kap. 1 § ÄktB, 7 kap. 1 § ÄktB)
Följande gäller för pension vid bodelning:

- Allmän pension, det vill säga pension enligt socialförsäkringssystemet, ska inte ingå i bodelningen (10 kap. 3 § första stycket ÄktB)
- Tjänstepensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivaren ingår som huvudregel inte i bodelningen (10 kap. 3 § första stycket ÄktB)
- Privat pensionssparande ska som huvudregel ingå i bodelningen.
Däremot finns det undantag om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållande tycks vara oskäligt att den skulle ingå, då kan den helt eller delvis undantas från bodelningen i vissa fall. (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB)
- Fonder ska som huvudregel ingå i bodelningen, med undantag för om fonderna är enskild egendom genom äktenskapsförord, arv eller gåva exempelvis.

För de pensionsförsäkringar som ska ingå i bodelningen utgör det som utgångpunkt ingen skillnad om de är startade innan eller under äktenskapet eftersom ni är gifta räknas det ändå som giftorättsgods, dock vid privat pensionssparande kan det möjligtvis användas som anledning till att argumentera för att det är oskäligt att sparandet ska ingå.

Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga, hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000