FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/12/2018

Ingår pengar från aktieförsäljning samt nyförvärvad lägenhet i bodelning?

Vi ska skiljas men ännu inte skrivit på och vi har ett äktenskapsförord där hon har aktier som enskild egendom. Vid bodelning undrar jag vad som gäller ?

Innebär det att utdelningar på aktierna är enskild egendom eller är det bara värdet av akrierna som räknas ? Utförda och kommande utdelningar? Om hon sålt aktierna innan vi skrivit -vad gäller då?

Vidare har hon nu köpt en insatslägenhet och tagit lån utan min påskrift. Vad gäller vid bodelning?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt för svaret

Din fråga angår vad som gäller vid bodelning dels angående aktierna, dels angående avkastningen från aktierna, dels angående lägenheten. Som jag förstår det har hustrun köpt lägenheten själv och står även själv på lånet. Aktierna utgjorde enskild egendom enligt äktenskapsförord.

Vad ingår i bodelning?

Som huvudregel ingår allt giftorättsgods i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Undantag härför kan göras genom äktenskapsförord där antingen anges att enskild egendom ska inkluderas såsom giftorättsgods eller att giftorättsgods ska exkluderas såsom enskild egendom (9 kap. 3 § samt 11 kap. 4 § ÄktB). Motsatsvis framgår att enskild egendom som huvudregel inte ingår i bodelningen.

Vilken egendom utgör enskild egendom?

Enskild egendom utgör den egendom som inte är giftorättsgods (motsatsvis tolkning av 7 kap. 1 § ÄktB). I 7 kap. 2 § ÄktB fastslås mer specifikt när egendom är enskild. Jag kommer redogöra för de omständigheter under vilka egendom är enskild som är relevanta för detta fall, varför redogörelsen inte är uttömmande.

För det första är egendom enskild om den har förklarats enskild genom äktenskapsförord jämte 7 kap. 3 § ÄktB (7 kap. 2 § 1 p. ÄktB). Aktierna utgjorde således enskild egendom.

För det andra utgör egendom som trätt i stället för enskild egendom även i sig enskild egendom. Denna egendom kallas för surrogat för enskild egendom. Denna bestämmelse är visserligen enbart en presumtionsregel och gäller inte om annat har föreskrivits om aktierna i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § 5 p. ÄktB). Härav gäller att pengarna från aktieförsäljningen är enskild egendom.

Angående avkastning av enskild egendom råder dock en presumtion (antagande) om att denna utgör giftorättsgods. Eftersom det är en presumtion gäller att även avkastningen är enskild egendom om så anges i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Således torde eventuell utdelning från aktierna utgöra giftorättsgods i ditt fall. Observera att aktiernas värdeökning inte utgör avkastning.

Vad gäller angående lägenheten?

Som jag förstår det är lägenheten finansierad genom en kontantinsats samt i övrig mån genom lån. Om denna kontantinsats är betald uteslutande med enskild egendom, såsom pengarna från aktieförsäljningen, kommer lägenheten att utgöra surrogat för enskild egendom (se rättsfallet NJA 1978 s. 526 där det konstaterades att större köp med hjälp av lån utgör enskild egendom genom surrogat om hela kontantinsatsen täcks av enskild egendom, exempelvis vid fastighetsförvärv). Följden är att lägenheten är enskild egendom som enligt huvudregeln inte ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Om hela kontantinsatsen inte betalats med enskild egendom kommer lägenheten att utgöra giftorättsgods, om inte annat anges i ett äktenskapsförord (7 kap. 1 och 3 § ÄktB).

Avslutande kommentar

Vad som gäller vid bodelning är att följande sannolikt inte ingår i bodelningen: pengarna från aktieförsäljningen, lägenheten samt annan egendom som är enskild (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB). Däremot ingår avkastning från aktierna såsom vinstutdelning i bodelningen (7 kap 2 § andra stycket ÄktB). Annat kan gälla angående lägenheten och vinstutdelningen beroende på omständigheterna eller villkor i äktenskapsförordet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?