Ingår mitt arv från testamente i särkullsbarnens laglott?

2018-01-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Min maka och jag har äktenskapsförord och upprättat ett inbördes testamente. I det stadgas att jag ärver hälften av vår gemensamma bostadsrätt med fri förfoganderätt. Min maka tre tre barn från tidigare äktenskap och vi har inga gemensamma. Min fråga är hur arvslotten och laglotten beräknas vad avser bostadsrätten, dvs ingår den i bouppteckningen och kan barnen göra anspråk på sin del av värdet på bostadsrätten och kräva sina delar genast (arvslott/laglott) eller får de ut sin arvslott efter min död?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga undrar du hur din frus barn kan påverka ert testamente. Jag redogör därför först för reglerna kring testamentet och vad den har för effekt och sedan barnens rätt till arv för att i en sammanfattning sedan förklara hur detta samspelar.

Arvets hierarki, där testamente kommer först

Enligt den legala arvsordningen ska din frus barn ärva henne. Man kan däremot avtala om arvsordningen genom testamente. När ett giltigt testamente finns är det testamentet som gäller. Däremot finns ett skydd för bröstarvingar, som säger att ett testamente inte får kränka en bröstarvinges laglott (7 kap. 3 § Ärvdabalken).

Bröstarvingar är den avlidnes barn, barnbarn, barnbarnbarn etc. i den ordningen och laglott är hälften av arvslotten. Arvslotten är det som en arvinge hade fått vid en arvsberäkning. Om din frus barn genom arvsordningen skulle ärvt 100 000 var så är deras laglott 50 000 kr (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Det får konsekvensen att barnen har rätt att kräva arv motsvarande 50 000 kr var oavsett testamentet. Om det då inte finns annan egendom än bostadsrätten att då ut arvet ifrån så kan de kräva sin laglott ur bostadsrätten.

Särkullbarn kan avstå sin andel, dock enbart frivilligt.

Din frus tre barn kallas "särkullbarn" i lagens mening, vilket betyder att det är barn till den avlidne, men inte gemensamt från den avlidnes man.

Hade barnen varit era gemensamma hade du automatiskt ärvt allt med fri förfoganderätt om barnen hade fått ut sin del vid din död (de har då ingen rätt att kräva ut laglotten före testamenten, se 7 kap. 3 § Ärvdabalken 2 s), men när de är särkullsbarn till den avlidne kan de kräva ut sin laglott, eller avstå och få ut sitt arv när du går bort. Det finns således en möjlighet för barnen att avstå sitt arv till din förmån och ha kvar sin arvsrätt från sin mor till när du går bort, då ärver dem den andel som de avstod från. Detta innebär att andelen kan vara mindre när du går bort p.g.a. att du konsumerat arvet och det är ofta det som gör att särkullsbarn kräver ut sin rätt. Tyvärr kan det inte förutspås eller avtalas utan den relation man har till särkullbarnen brukar vara avgörande för om man avstår eller kräver ut sitt arv (3 kap. 2 § Ärvdabalken).

Sammanfattningsvis…

… så ingår bostadsrätten i arvet om testamentet inte kan "respekteras", d.v.s. om barnen kräver ur din laglott och den inte kan tillgodoses utan bostadsrätten så kommer bostadsrätten ingå. Barnens rätt till sin laglott är starkare än testamentet, så för att veta exakt behöver man ha insikt i all egendom som frun har att ärva. Det går inte för mig att säga direkt om bostadsrätten påverkas då det beror på hur stor laglotten blir vid en arvsfördelning och vilken förmögenhet som finns, men testamentet kan absolut klandras av barnen. Barnen kan dock också avstå från sitt arv frivilligt och då räknas deras arvsandel ut, som de har rätt till, och får först ta del av när du går bort.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98676)