Ingår konton i bodelningen?

2018-01-20 i Bodelning
FRÅGA
Min man avled plötsligt. Jag hade jobbat 5 år efter pension och därmed sparat pengar som vi skulle ha till resor och även som jag skulle använda till min ärvda fastighet (enskilt egendom enl testamente). Vi hade inga gemensamma barn men det finns särkullbarn. Kan de kräva pengar från mina konton eller ingår inte mina konton i bodelningen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10:1 ÄktB), vilket enligt huvudregeln är all egendom som makarna äger i den mån det inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Egendom kan göras enskild genom bland annat äktenskapsförord, testamente eller gåva (7:2 ÄktB). Det spelar således ingen roll att en make står som ensam innehavare till ett konto, pengarna utgör fortfarande giftorättsgods så länge makarna inte gjort det till enskild egendom. I ditt fall verkar det inte som att pengarna på dina konton gjorts till enskild egendom, vilket innebär att de utgör giftorättsgods och kommer därmed ingå i bodelningen.

Vad gäller särkullbarnen har de rätt att få ut sin del på en gång (3:1 ÄB), men kan välja att avstå från att ta ut arvet direkt till förmån för efterlevande make och har isåfall rätt till efterarv senare (3:9 ÄB). Den efterlevande maken har alltid rätt till sin del av boet och den andra halvan får sedan fördelas mellan eventuella arvingar och testamentstagare, i detta fall särkullbarnen.

Detta innebär i ditt fall att du kommer att få din del från bodelningen och särkullbarnen kommer att träda i din makes ställe och således ärva hans del från bodelningen. Då pengarna från dina konton utgör giftorättsgods kommer de ingå i bodelningen, vilket innebär att särkullbarnen i princip kommer erhålla en del av detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?