Ingår kapitalförsäkring vid en bodelning?

2019-11-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag är gift. Vi har var sitt särkullbarn, inga gemensamma barn. Jag har en kapitalförsäkring i mitt namn med min dotter och hennes barn som förmånstagare. Det är inskrivet att detta ska vara deras enskilda egendom. Ska kapitalförsäkringen antecknas i bouppteckningen och ska den ingå i bodelningen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om kapitalförsäkringen ska ingå i bodelningen beror på om bodelning sker på grund av äktenskapsskillnad eller på grund av dödsfall.

Kapitalförsäkring vid äktenskapsskillnad:

Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom. I en bodelning vid skilsmässa är huvudregeln att kapitalförsäkringar som har ett förmögenhetsvärde ska ingå. För att försäkra dig att den kommer tillfalla din dotter och hennes barn rekommenderar jag att du och din make gör den till din enskilda egendom.

Kapitalförsäkring vid dödsfall:

Om en bodelning däremot skulle ske för att innehavaren av kapitalförsäkringen går bort så tillfaller kapitalförsäkringen den som står som förmånstagare (alltså din dotter och hennes barn). Detta enligt ärvdabalken 20 kap. 5 § st 2 samt försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 §.

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs det enligt ÄktB 7 kap. 3 § st 2 att:

- Det upprättas skriftligt

- Det dateras

- Det undertecknas av båda makarna

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket, och börjar gälla från den dag då det ges in till dem. Mer information från Skatteverket hittar du här.

Sammanfattning:

Att det är inskrivet i kapitalförsäkringen att den är din dotter och hennes barns enskilda egendom innebär att pengarna de får ut i framtiden endast kommer tillfalla dem. I en eventuell framtida bodelning där din dotter eller barnbarn är part så kommer pengarna från försäkringen att räknas som deras enskilda egendom. Om du vill att kapitalförsäkringen endast ska tillfalla din dotter och ditt barnbarn krävs ett äktenskapsförord om att den är din enskilda egendom. I det fallet kommer den inte att ingå i en framtida bodelning för dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll