Ingår huset i skilsmässan?

2019-03-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej! För 6 år sedan påbörjade jag och min respektive en skilsmässa. Bodelning gjordes och jag lämnade. Då vi har en son som vid tillfället inte var gammal nog fick vi betänketid 0,5 år vad gäller skilsmässan. Skilsmässan fullföljdes aldrig och jag flyttade hem igen. 6 år senare är det nu dags igen för skilsmässa.Min fråga är:Vad gäller med huset? Då en av oss står som ägare för huset samt de lån som finns. Under de 6 år har vi bla renoverat kök, förråd m.m och delat på alla utgifter. Ingen enskild egendom finns. Har vi båda giftorätt i huset 50/50?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske i vilken er egendom ska fördelas mellan makarna (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom t.ex. äktenskapsförord eller gåva/arv som den ene maken fått med villkor om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

Eftersom huset inte är enskild egendom ska det ingå i bodelningen er emellan. Däremot räknas det inte som att ni äger det 50/50 (då endast en av er står som ägare). I bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Så sker genom att man först beräknar hur mycket giftorättsgods makarna har, från varje makes giftorättsgods gör man sedan avdrag för de skulder maken har (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset efter avdrag för skulderna ska läggas samman och värdet ska sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Väldigt förenklat innebär det att:

- Om Make A har giftorättsgods om 500.000 kr och skulder om 100.000 kr kommer Make A att gå in med 400.000 kr i giftorättsgods till bodelningen.

- Om Make B äger fastigheten värd (fingerad summa) 1.000.000 kr och skulder om 200.000 kronor, kommer Make B att gå in med 800.000 kronor i giftorättsgods till bodelningen.

- Dessa summor ska sedan läggas samman och fördelas mellan makarna. I exemplet skulle det innebära 400.000 kr + 800.000 kr = 1.2Mkr/2 = 600.000 kr / make. I ett sådant fall ska Make B överföra 200.000 kr till Make A för att det ska bli jämnfördelat.

Jag vill nämna avslutningsvis att bodelningar kan vara komplicerade då det ofta är många och dyrbara tillgångar som ska fördelas mellan makarna. Det kan vara en god idé att anlita en jurist som är behjälplig med bodelningen men även som företräder dina intressen. Om du är intresserad av detta kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (872)
2020-02-16 Vad gör man när en make vägrar flytta efter skilsmässa?
2020-02-16 Ska egendom min make har köpt i sitt företag ingå i bodelningen vid skilsmässa?
2020-02-12 Personbevis, betänketid och bodelning vid äktenskapsskillnad
2020-01-30 Är jag betalningsansvarig för min frus skulder?

Alla besvarade frågor (77127)