FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/03/2018

Ingår huset i en bodelning och hur kan man undvika det?

Hej,

Jag har ärvt min mors hus och undrar om det ingår i bodelning, i fall jag skiljer mig.

Om ja, finns det möjlighet att undvika det så att jag kan behålla det?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som ingår i en bodelning vid skilsmässa är makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Utgångspunkten är att huset du ärvt är giftorättsgods om du inte ärvt det med en föreskrift från din mor om att huset ska vara din enskilda egendom (7 kap. 1 och 2 § äktenskapsbalken). En makes enskilda egendom ingår inte i en bodelning. Om din mor i testamente har föreskrivit att huset ska vara din enskilda egendom kommer det alltså inte att ingå i en bodelning. Finns det däremot inte någon sådan föreskrift från din mor utgör huset giftorättsgods och ska därmed ingå i en bodelning.

Om huset är giftorättsgods enligt stycket ovan finns det en möjlighet att göra huset till enskild egendom genom att upprätta äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Äktenskapsförord är ett avtal mellan dig och din make där ni kommer överens om att vissa delar av er egendom ska vara er enskilda och alltså inte ingå i en bodelning mellan er. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och ska undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförord ska även registreras hos Skatteverket för att bli giltigt (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare