Ingår handelsbolag i bodelning mellan sambor?

2019-07-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo ska gå isär efter en lång tid tillsammans.Vi är på gång med bodelning, men jag undrar hur man gör med uppdelningenav handelsbolaget som vi har tillsammans.Min sambo är den som är aktiv i företaget och har tagit ut lön i företaget.Medans jag enbart varit med och startat företaget samt hjälpt till för att få företaget att gå runt.Hur delas företaget upp ekonomiskt?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om ert handelsbolag som ni har tillsammans ska ingå i en framtida bodelning. Jag kommer därför ge en kort beskrivning om vad som ingår i en bodelning mellan sambor.

Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

Vad som ska ingå i en framtida bodelning mellan dig och din sambo framgår av sambolagen (SamboL). I bodelningen ska samboegendomen delas, 8 § SamboL. Vad som utgör samboegendom framgår av 3-7 § SamboL. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 § SamboL.

Det är alltså enbart sambors gemensamma bostad, 5 § SamboL och sambors gemensamma bohag, 6 § SamboL som t ex möbler, hushållsmaskiner som ska ingå i en bodelning.

Ingår handelsbolaget i bodelningen?

Eftersom det bara är sambors gemensamma bostad och bohag som ingår i en bodelning mellan sambor, så ska ert handelsbolag inte ingå i en framtida bodelning.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du såklart alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll