Ingår enskild firma och skulder i bodelning?

2019-09-14 i Bodelning
FRÅGA
Ingår enskild firma och skulder till fastigheter i bodelning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I en bodelning (jag antar att du pratar om giftermål och inte samboskap) ingår all makens egendom, som inte utgör enskild egendom. All egendom som inte utgör enskild egendom (och som då ska delas lika målarna emellan) utgör istället giftorättsgods.Enskild firma


Egendom blir enskild antingen genom ett äktenskapsförord eller genom att maken har fått egendomen genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande (från livförsäkring, olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring och i vissa fall pensionsförsäkring) med villkoret att egendomen ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Detta gäller även det som har trätt i denna egendoms plats, exempelvis om maken köpt ett hus för pengar som utgjorde enskild egendom.


Detta innebär att den enskilda firman (och då samtliga dess tillgångar) som huvudregel ska ingå i bodelningen, om den inte genom något av de ovan angivna sätten (i realiteten endast genom äktenskapsförord) gjorts till enskild egendom.Skulder


Innan de två makarnas giftorättsgods läggs samman i en enda egendomsmassa som de sedan ska dela lika på, får vardera make undanta så mycket av sin egendom att det täcker dennes skulder (man utgår ifrån skuldsituationen den dag då begäran om skilsmässa kom in till tingsrätten). Detta kallas skuldavräkning och görs både i bodelning med anledning av skilsmässa och upplösning av samboskap. Om du alltså har skulder som överstiger din egen totala förmögenhet så ska inte någonting alls av din egendom ingå i bodelningen.


Skulder "ingår" alltså inte i bodelningen, utan var make svarar för sina egna skulder. Skulderna har dock en effekt på summan av egendom som från varje make tillskjuts det sammanlagda giftorättsgodset.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2400)
2020-01-23 Hjälp med bodelning och avtal om framtida vinst
2020-01-23 Kan ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andre makens vetskap?
2020-01-20 Hur mycket ska avräknas i bodelningen när bostadsrätt köpts till viss del med enskild egendom?
2020-01-20 Påverkar min makes skulder mig vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (76518)