Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?

2020-02-17 i Bodelning
FRÅGA
HejJag och min syster har fått våra föräldrars hus i gåva för ett antal år sedan, vi äger 50% var. Nu är hon på gång och skilja sig. Finns det något sätt att hon får behålla hela sin del av huset och inte behöver dela sin andel med sin man om det blir skiljsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som ingår i en bodelning

När din syster skiljer sig kommer hennes och hennes makes egendom fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning. (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska deras giftorättsgods ingå. Giftorättsgods är den egendom som makarna innehar gemensamt i och med att de ingick äktenskap. Giftorättsgods är i princip allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). En makes enskilda egendom är sådan egendom som genom äktenskapsförord, testamente, gåva m.m. är angett att de inte ska dela på.

För att fastigheten ska anses som enskild egendom måste det stå i gåvobrevet att den ska vara det. Din syster kommer då få behålla hela sin del av fastigheten (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Har ni fått den i gåva utan någon sådan skrivelse blir det lite annorlunda. Huvudregeln är då att fastigheten ska anses vara giftorättsgods och ingår då i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det är i sådana fall endast din systers del av fastigheten som skulle ingå i bodelningen, inte din del.

Hur bodelningen beräknas

Vid en bodelning ska makarnas andelar beräknas. Makarnas giftorättsgods läggs samman och sedan ska värdet av detta delas lika på mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Genom de andelar som har beräknats för varje make ska giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har i första hand rätt att genom sin lott få sin egendom eller den egendom den maken önskar (11 kap. 7 § äktenskapsbalken).

Den make som har högre värde på sitt giftorättsgods kan behöva lämna egendom till den andre maken för att bodelningen ska vara jämnt fördelad. Denna egendom bestämmer maken själv vilken den ska vara. Maken kan även välja att istället lämna motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § äktenskapsbalken). Har din syster ett högre värde på sitt giftorättsgods än sin make kan hon således välja att ge ett motsvarande belopp i pengar istället.

Sammanfattningsvis beror svaret på om det i gåvobrevet framgår att fastigheten ska anses vara enskild egendom. Finns den en sådan skrivelse är det inga problem. Din syster får behålla hela sin del av fastigheten vid en bodelning med sin make. Finns det däremot inget gåvobrev som anger att det ska vara enskild egendom är den att anse som giftorättsgods och räknas med i bodelningen. Överstiger värdet av din systers giftorättsgods sin makes andel kan hon välja vilken egendom hon vill överföra till maken för en jämn fördelning, eller betala ett motsvarande belopp i pengar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84367)