Ingår bostad utomlands i bodelningen?

2019-05-25 i Bodelning
FRÅGA
Om man har två permanentboenden, dvs. ett i Sverige och ett utomlands där man bor ca 6 mån/år. Räknas då båda in vid en eventuell bodelning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vilken egendom som ingår i en bodelning.

I en bodelning ingår all makarnas egendom som är så kallat giftorättsgods (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till den ene makens enskilda egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller ett förbehåll i testamente eller i ett gåvobrev (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det innebär att den ene maken inte själv kan göra egendom till sin enskilda egendom och på så sätt undanta egendomen från bodelningen.

Vad som utgör giftorättsgods begränsas inte heller av var någonstans egendomen befinner sig rent geografiskt. Även egendom som någon av makarna äger i utlandet är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, om inte egendomen i utlandet har gjorts till enskild egendom.

För dig innebär detta att båda boendena kommer att vara giftorättsgods vid en bodelning och kommer båda att räknas in vid en eventuell bodelning, om inte något av boendena är någon makes enskilda egendom.

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll