FrågaFAMILJERÄTTBodelning01/07/2019

Ingår arv i bodelning vid skilsmässa?

Ska ett arv som ännu inte skiftats räknas med vid bodelning? Ansökan om äktenskapsskillnad registrerades 180803 och arvet skiftades dvs maken fick tillgång till arvet från sin far 180521.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken egendom som räknas in i bodelningen vid en äktenskapsskillnad bestäms utifrån egendomsförhållandena den dag då stämningsansökan om skilsmässa kom in till rätten, 9 kap. 2 § 1 st. Äktenskapsbalken. Denna dag kallas även för "den kritiska tidpunkten". Eftersom rätten till arv anses falla ut i och med dödsfallet blir denna tidpunkt även avgörande för om arvet ska tas med i bodelningen eller ej. Om dödsfallet skedde innan den kritiska tidpunkten ska arvet räknas som giftorättsgods och tas med i bodelningen. Om dödsfallet inträffat efter den kritiska tidpunkten ska arvet undantas.

I ditt fall uppstod den kritiska tidpunkten den 3 augusti 2018. Trots att arvskifte efter den avlidne inte skett innan denna tidpunkt var maken arvsberättigad den dagen fadern dog, utifrån det datum du angivit i frågan den 21 maj 2018. Eftersom detta skett innan den kritiska tidpunkten så ska arvet ingå vid en bodelning.

Jag vill dock poängtera att det anförda enbart gäller om det inte finns förbehåll om att arvet från fadern ska tillfalla din exmake som enskild egendom, exempelvis om arvet givits med ett villkor i ett testamente. I sådant fall kommer arvet inte ingå som giftorättsgods och ska därför inte ingå i bodelningen. Du kan läsa mer om vad som utgör enskild egendom i 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina LövgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000