Inga gemensamma barn, vad får särkullbarnet i arv?

Min mor avlider. Hon är gift, han är ej min far. Han har 3 barn, de har inga gemensamma barn. Jag har inga syskon

Är jag då särkullebarn . Trodde jag skulle ärva hälften efter min mor, vilket ej skedde

Fick en gåva av min mor innan hon avled, pengar. Ska dom ingå i bodelningen?

Varit bouppteckning idag. Gåvor jag fått av min mor var ej längre mina. Gick tillbaks. Känner mej lurad

Vad gör jag?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Först (efter din mors bortgång) ska en bodelning ha gjorts mellan din mor och hennes man där allt som din mor och hennes man ägt (giftorättsgods) delas lika efter avdrag för skulder. Giftorättsgods är all egendom makar äger som inte är enskild egendom. Enskild egendom är sådan egendom som till följd av villkor i äktenskapsförord, gåva eller testamente ska vara makens enskilda och inte ingå i en bodelning med den andra partnern. I och med bodelningen ska nu din mors dödsbo ha fått hälften av all giftorättsgods från deras äktenskap. Det som hamnar i din mors dödsbo i bodelningen går sedan direkt till dig som särkullbarn, eftersom särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt.

Din mors man ärver alltså ingenting från din mor i detta fall, trots att de var gifta. Den efterlevande maken har dock en rätt att få ut ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tiden för dödsfallet (år 2018 motsvarar detta ett värde på 4 gånger 45 500 kr). I det värdet inkluderas dock vad den efterlevande maken fått genom bodelningen samt den efterlevande makens enskilda egendom (3 kap. 1 § stycke 2 ÄB).

Gåva av icke obetydligt värde som du fått under din mors livstid, ska som regel avräknas på din lott.

Sammanfattning

Du har alltså rätt till all din mors kvarlåtenskap, såvida hon inte testamenterat bort sin egendom. I det senare fallet har du ändock rätt till minst hälften av din mors kvarlåtenskap. Kan ni inte komma överens om arvskiftet, får du begära att domstolen utser en skiftesman vilken är en advokat som går in och påtvingar fram ett rättvist arvskifte. Kostnaden för skiftesmannen tas ur kvarlåtenskapen. Kontakta domstolen i den stad som din mor senast hade sin hemvist för mer information om hur du kan gå tillväga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning