Informationsskyldighet för säljare/uthyrare av tv-mottagare

2015-03-28 i TV-licens
FRÅGA
Hej får Elgiganten lamna information om privata inköp (hushållsinköp) till Radiotjänsten?Tänk om alla butiker som t.ex systembolaget skulle informera arbetsgivare om hur många öl du har köpt med datum och kvitto.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regleringen angående tv-avgift hittar du i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst här

Av lagen framgår att det inte bara är du som innehavare av en tv-mottagare som är skyldig att anmäla detta till Radiotjänst utan även den som yrkesmässigt sysslar med försäljning eller uthyrning av tv-mottagare har en skyldighet att informera Radiotjänst om att de har sålt eller hyrt ut sådan, 8§st2. Dessutom är du som köpare/hyrestagare skyldig att på begäran lämna de uppgifter som behövs till säljaren/uthyraren för att denne ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet gentemot Radiotjänst, 8§st3.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (48)
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?
2018-09-18 Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

Alla besvarade frågor (82637)