Inför äktenskapsskillnad och bodelning

2016-12-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
vi ska skiljas.vart börjar vi? vad behöver vi ta reda på inför en bodelning?jag skulle vilja bo kvar i huset, hur går en överlåtelse av lånen och att köpa ut mannen ur huset till? hur skall jag räkna? banken hänvisar till jurist.vad händer om man inte kommer överrens under betänkelsetiden hur man skall lösa det med barnen och boendet, trots att man fyllt att man är överrens när man ansöker?tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bodelning ska göras när ett äktenskap är upplöst enligt 9 kap 4 § ÄktB. Bodelning ska göras med hänsyn till förhållanden som rådde den dag ni ansökte om äktenskapsskillnad, tillgångar och skulder som uppkommit efter detta ska alltså inte räknas med (9 kap 2 § ÄktB). Bodelningen ska förrättas av makarna tillsammans. De ska upprätta en skriftlig handling som ska undertecknas av båda (9 kap 5 § ÄktB). Här råder i princip avtalsfrihet och ni kan avtala om vilken bodelning som helst. Kommer ni bra överens kan det vara en bra lösning att själva bestämma vilken egendom som ska gå till vem och hur mycket varje make ska få ut.

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1-2 §§ ÄktB. I en bodelning ska man räkna av en makes skulder från giftorättsgodset, såvida de inte är hänförliga till enskild egendom maken har (11 kap 2 § ÄktB). Efter detta räknar man helt enkelt samman makarnas giftorättsgods och delar det lika mellan dem enligt 11 kap 3 § ÄktB. Det finns även vissa regler om vem som ska få köpa ut bostaden av den andre. För att få ta över bostaden krävs att man "bäst behöver den", t ex på grund av att barnen ska bo kvar hos en.

Till sist vill jag bara kommentera din fråga om betänketiden. Jag antar att du menar den betänketid som måste föreligga vid en äktenskapsskillnad om makar exempelvis har barn tillsammans. Denna tid är till för att makarna inte ska fatta förhastade beslut samt ger en möjlighet att reda ut läget lite grann. Att man inte hunnit bestämma vem som ska ta huset eller vem som ska ha vårdnad om barnen då denna tid är slut gör inget. Det är självklart skönt om "allt" kunde vara klart då äktenskapsskillnaden är ett faktum men det är inte alltid det går så fort. Betänketiden är alltså inte förenad med några krav om att man ska besluta om det framtida boendet eller liknande.

Jag rekommenderar att du vänder dig till en erfaren jurist som kan sätta sig in i just ditt fall och ge er råd om hur ni bör ta er till. Behöver du hjälp med bodelning kan du enkelt boka en tid hos en jurist genom att boka tid direkt på http://lawline.se/boka eller klicka på knappen till höger.

Hoppas att du fått någorlunda svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?