Individuellt pensionssparande ingår ej i bodelningen vid andra makens bortgång

2020-01-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vid min makes död, ärver hans bröstarvingar mitt inviduella pensionssparande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av äktenskapsbalken (ÄktB).

När någon som är gift går bort upplöses äktenskapet, precis som när två makar skiljer sig (1 kap 5 § ÄktB). Liksom vid skilsmässor ska makarnas giftorättsgods till följd av äktenskapets upplösning som huvudregel delas upp genom en bodelning (9 kap 1 § och 10 kap 1 § ÄktB). Individuellt pensionssparande ska, när ett äktenskap upplöses på grund av den andra makens bortgång, dock inte ingå i bodelningen utan behålls av den efterlevande maken (10 kap 3 § 2 st ÄktB).

I och med att ditt individuella pensionssparande inte tillfaller din make vid bodelningen, ingår det inte heller i det arvegods som hans arvingar ärver.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (885)
2020-03-31 Bodelning under betänketid trots kvarsittningsrätt
2020-03-28 Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-26 Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-25 Betänketid och bodelning vid skilsmässa

Alla besvarade frågor (78684)