Indelningen i civilstånd

2016-04-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag kommer i dagarna att skilja mig, men jag undrar varför man inte blir "Ogift" igen utan "Skild" i Cilvilstånd?/Daniel
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Civilstånd är en uppgift som används främst i folkbokföringsdatabasen. Folkbokföringslagen hänvisar redan i 1 § till Skatteverket, som har hand om databasen, och dess regler för vad som ska registreras i databasen. Lagen som blir relevant i detta fall är lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

I 2:3 punkt 9 i denna lag står det att civilstånd får behandlas, för uppgifter som används enligt 1:4 i samma lag.

I 1:4 radas bl.a. informationen om civilstånds användningsområde upp. Det handlar sammanfattningsvis om information angående bl.a. identifieringsuppgifter, folkbokföringsuppgifter, personbevis och personuppgifter. Det finns sju olika punkter i 1:4, där olika situationer då informationen kan användas tas upp.

Varför civilstånden delas in i de delar de gör hittar jag ingen förklaring till, inte i någon författning eller förarbeten till sådana. Indelningen i sig kan få betydelse för exempelvis bidragsansökningar osv. Så svaret på varför det blir så att man blir registrerad som skild istället för ogift igen, är helt enkelt att det har med byråkrati och folkbokföring att göra.

I ett rättsfall som handlade om en person som ville ändra status från "skild partner" till "skild" hade Skatteverket kommit med följande argument för civilståndet: "Uppgifterna i folkbokföringen ska återspegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden för att ge olika samhällsfunktioner ett korrekt underlag inför beslut och åtgärder". Detta uttalande förstärker förståelsen för varför civilståndet används på det sätt som det görs.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Modig
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3571)
2021-01-24 Fråga rörande formulering i framtidsfullmakt
2021-01-24 Finlands arvsrätt
2021-01-23 Är ett testamente rörande vårdnad av barn bindande?
2021-01-21 Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?

Alla besvarade frågor (88421)