Inbördes testamnente, gratismall?

2019-07-02 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo ska snart få barn. Vi skulle vilja skriva ett inbördes testamente där vi ärver varandra (förutom barnets laglott förstås). Kan vi använda en gratismall från internet eller bör vi boka tid med en jurist?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är okej att använda en gratismall på ett testamente istället för att låta en jurist upprätta detta.

Vad säger lagen?

Regler som rör arv och testamente finner man i ärvdabalken (ÄB). I 9:1 ÄB kan man utläsa att den som är 18 år eller äldre har rätt att skriva ett testamente för att bestämma över sin kvarlåtenskap (jag bortser i svaret från den del man inte helt själv får bestämma över, nämligen eventuella bröstarvingars laglott). I 10:1 ÄB framgår vad ett testamente ska innehålla för att vara giltigt. Ett testamente ska upprättas skriftligen under närvaro av två vittnen. Testatorn ska skriva under testamentet och det ska vittnena också. Vittnen behöver dock inte få veta vad testamentet innehåller.

Enligt 10:2 ÄB bör testamentsvittnena vid sina underskrifter intyga namn yrke och hemvist samt tiden för när testamentet upprättades. De bör även ange eventuella andra omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet. Det ska förtydligas att det som står i 10:2 ÄB till skillnad från 10:1 ÄB inte är några absoluta krav utan mer råd för att underlätta vid en eventuell tvist om testamentets giltighet.

Bedömningen i ditt fall

De formkrav som krävs för att ett testamente ska vara giltigt har jag redogjort för ovan, om dessa uppfylls av gratismallen du hittat på internet och man inte går längre än vad som är tillåtet att göra i ett testamente (till exempel försöker testamentera bort en bröstarvinges laglott) bör det testamente man skriver vara giltigt, det finns alltså inga krav på att anlita en jurist. Av din fråga framgår att det verkar vara ett förhållandevis enkelt testamente utan komplicerade moment vilket betyder att det kanske inte finns någon anledning att anlita en jurist. Arvsrätt är dock inte sällan komplicerat och om det uppstår tveksamheter är det alltid bra att vända sig till en jurist med dessa för att undvika problem i framtiden.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2378)
2020-02-22 Vittnena skrev under vid olika tillfällen - är testamentet giltigt?
2020-02-22 Tillägg i testamente
2020-02-21 Hur kan jag överföra viss egendom till någon annan efter jag går bort?
2020-02-21 Fri förfoganderätt och testamentstolkning

Alla besvarade frågor (77252)