Inbördes testamente och testamentstolkning.

2020-03-26 i Testamente
FRÅGA
Hej Jag har en fråga om hur ett testamente skall tolkas.Min bror och hans fru har skrivit ett testamente där det skrivs att den som överlever den andre har full äganderätt till kvarlåtenskapen. I det testamentet namnges tre personer som arvingar när båda har avlidit.De hade inga barn.Min bror avled innan min svägerska och hon har under åren hon levt efter hans bortgång skrivit ett nytt testamente där hon namnger en av de i första testamentet, att ensam ärva henne.Vad gäller nu? Skall hänsyn tas till första testamentet eller innebär formuleringen Fri äganderätt att min svägerskas vilja i testamentet hon själv upprättat är det som gäller.Och att de tre nämnda i första testamentet inte ärver?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din bror och hans fru har skrivit vad man kallar för ett inbördes testamente. I testamentet framgår det att efterlevande make ärver kvarlåtenskapen med full äganderätt.

När efterlevande make går bort skall tre personer angivna i testamentet erhålla kvarlåtenskapen.

10:7 ÄB stadgar att om någon genom ensidig återkallelse eller ändring av inbördes testamente väsentligt rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet, är han förlustig sin rätt på grund av testamentet.

Inbördes testamenten är inte någon form av specialtestamente på det sättet, det är möjligt att återkalla ett inbördes testamente, till den återkallande testamentsgivarens andel, se 10:5 ÄB.

En väsentlig rubbning enligt 10:7 ÄB innebär att själva ömsesidigheten i testamentet går förlorad. Att ändra sin del av testamentet efter den först avlidna maken är inte att anse som en väsentlig rubbning av förutsättningen för det ömsesidiga förordnandet.

I det inbördes testamente som din broder skrev med din svägerska erhåller efterlevande make kvarlåtenskapen med full äganderätt.

Full äganderätt innebär att din svägerska har full rätt att testamentera kvarlåtenskapen hur hon vill. En återkallelse enligt 10:5 ÄB är således gjord när hon upprättade det nya testamentet.

Det nya testamentet som din svägerska skrev gäller framför det gamla således.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2594)
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?
2020-09-14 Hur ändrar jag mitt testamente?

Alla besvarade frågor (84124)