Inbördes testamente mellan makar efter äktenskapsskillnad

2019-03-02 i Testamente
FRÅGA
HejJag vill ha hjälp med att kontrollera giltigheten i ett inbördes testamente mellan mig och min exman.Testamentet upprättades 2001, vi skilde oss i december 2015.Formuleringen jag undrar över, då vi inte längre är äkta makar, är följande:Undertecknade A och B som är äkta makar, förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och vårt testamente att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvingars laglott.Bröstarvingar är följande C, D samt E.Efter det att vi bägge avlidit skall kvarlåtenskapen fördelas mellan ovan uppräknade arvingar - enligt lag.Exmaken har avlidit i januari. Vi hade äktenskapsförord där var och en ägde sin del.Exmaken var väl medveten om att jag innehar testamentet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamenten regleras i ärvdabalken (ÄB). Angående testamentes tolkning finns i ÄB 11 kap. 8 § en presumtion om att ett inbördes testamente inte längre ska gälla om äktenskapsskillnad inträffar innan någon av makarna avlider. Eftersom er skilsmässa gick igenom 2015 föreligger alltså en presumtion om att ert testamente nu saknar verkan. Vid skilsmässa behöver man inte vidta några rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara testamentet eftersom en äktenskapsskillnad medför att testamentet därmed är utan verkan. Om din exmake inte har skrivit något nytt testamente, följer man reglerna i den legala arvsordningen för att göra bouppteckning och skifta ut arvet.

En bodelning blir aktuell om makar skiljer sig eller någon av dem avlider under ett äktenskap. Ur din fråga framgår inte om ni gjorde någon bodelning i samband med er skilsmässan men jag utgår ifrån att ni bodelade då. Äktenskapsförord är en form av avtal som reglerar vilken egendom som ska ingå i en framtida bodelning. Efter slutförd bodelning har äktenskapsförordet inte längre ha någon funktion eftersom det är ett avtal som enbart rör äktenskapet.

Om du behöver ytterligare rådgivning är du välkommen att använda vår tjänst igen eller boka tid med en jurist.

Vänligen,

jessica.konduk@lawline.se

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2183)
2019-07-18 Måste det skrivas in kontonummer i testamente?
2019-07-18 Klander av testamente
2019-07-17 Inbördes testamente mellan sambor
2019-07-17 Testamentera till syskonbarn

Alla besvarade frågor (71168)