Inbördes testamente mellan makar

2016-12-31 i Testamente
FRÅGA
Hej,Min hustru och jag har barn från tidigare förhållanden samt att vi också har ett gemensamt.Vi har nu skrivit ett testamente för att skydda oss från att behöva gå från allt om någon av oss skulle falla bort. Testamentet ser ut enl. nedan och vi undrar om det räcker som skydd?"Vi förordnar härmed som vår yttersta vilja och testamente att den som av oss överlever den andre ska ha all den avlidnes kvarlåtenskap och äganderätt."Tacksam för svar.Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här.

Ni bör skriva så tydligt som möjligt vilka personer som testamentet avser, med namn, personnummer osv. Detta bara för vara helt säker på vem som testamenterar vad. Detta har ni säkert redan gjort, men jag vill bara påminna om det.

Ni har i princip skyddat er så mycket ni kan genom det testamente ni har skrivit. Alla särkullbarn (inte gemensamma) har däremot altid rätt att få ut sin laglott direkt vid sin förälders bortgång. Det är en rätt som särkullbarn har oavsett testamente. Särkullbarns laglott kan ni alltså inte skydda er mot att behöva utge, om de skulle begära att utfå den. Däremot har ni genom testamentet tillförsäkrat att det bara är just laglotten de kan begära ut, och inte arvslotten - dvs. hela arvet de annars skulle haft rätt till.

Ni har alltså skyddat er så mycket som ni kan. Den make som överlever den andre kan därmed få behålla en större del av vad som annars hade behövt gå till särkullbarnen direkt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2735)
2021-01-27 Generellt om testamente och hur ett skifte går till
2021-01-26 Hur kan jag undanta arv från utmätning?
2021-01-26 Testamente till personer bosatta utomlands
2021-01-26 Fördelning av efterarv mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn

Alla besvarade frågor (88531)