Inbördes testamente för sambor samt om samboavtal reglerar situationer gällande arv

Min dotter har nyligen blivit sambo. Hon har ett eget biologiskt barn. De har inga gemensamma barn. De har köpt en bostadsrätt tillsammans med lika delar kontantinsats. De har inte skrivit något samboavtal.

De ska nu skriva ett testamente mellan varandra. De vill, utifall någon av dem avlider, att den andre sambon ska ärva den andres andel av bostadsrätten med fri förfoganderätt. Detta ska endast gälla om sambon väljer att bo kvar i den gemensamma bostadsrätten. Om den andre sambon väljer att sälja bostadsrätten ska den avlidnas del av vinsten gå till den avlidnes arving/arvingar.

Fråga: Är det möjligt att skriva ett sådant testamente? Vilken typ av testamente ska de använda, ett personligt testamente eller ett inbördes testamente mellan sambor? Behöver de skriva ett samboavtal i det här fallet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken.

Eftersom sambor inte har någon arvsrätt enligt svensk lag, krävs det precis som du skriver ovan - att dem upprättar ett testamente. Eftersom din dotter och hennes sambo vill upprätta ett testamente tillsammans bör de skriva ett inbördes testamente då det är en form av testamente som upprättas av två (eller flera personer) gemensamt.

För att ett testamente ska anses vara giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda, så som att det ska vara skriftligt och bevittnat av två närvarande vittnen, vilket regleras i 10 kap. 1 § ärvdabalken. Om ni skulle behöva hjälp med att upprätta ett testamente kan ni boka tid hos en av våra jurister. Ni kan boka tid direkt på http://www.lawline.se/boka.

För att sedan besvara din fråga ifall ett sådant testamente är möjligt att skriva med de innehåll som du beskrivit – ser jag inga problem med det. Så länge själva testamentet är giltigt är det inget fel med de innehållet.

Sedan om din dotter och hennes sambo vill upprätta ett samboavtal – går det också bra. Men då gäller det endast vid en separation och inte gällande arv. Utifrån den situationen som du beskrivit – verkar det som om din dotter och hennes sambo endast vill försäkra sig om vad som sker efter någons bortgång och inte vid en separation. I sådant fall behövs inget samboavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”