Inbördes testamente efter giftermål

2019-08-21 i Testamente
FRÅGA
När vi var sambos skrev vi ett inbördes testamente. Gäller det även nu när vi är gifta?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Genom att upprätta ett inbördes testamente ger man varandra en ömsesidig arvsrätt till varandras egendom. Ett inbördes testamente kan upprättas mellan makar, sambor, syskon eller vänner. Bestämmelserna om testamenten finner man i ärvdabalken.

Formkrav för upprättande av ett testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs bland annat att det är korrekt upprättat. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testator underskriva handlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena ska underteckna handlingen med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Hur återkallar man ett testamente?

Varje testator kan fritt återkalla testamentet. Det finns alltså inga formkrav för ett återkallande. Dock måste testatorn på något vis agera för att testamentet ska anses återkallat.

Förslagsvis kan man upprätta ett nytt testamente, förstöra det gamla testamentet eller otvetydigt ge tillkänna att förordnandet ej längre är uttryck för testatorns yttersta vilja (10 kap. 5 § ärvdabalken).

Gifta pars rätt till arv?

Till skillnad från vad som gäller för sambopar ärver gifta par efter varandra, med undantag för situationer då det finns särkullbarn (utomäktenskapliga barn). Särkullbarn har genast rätt att få ut sin del av arvet.

Vad innebär detta för er?

Sammantaget innebär detta att det nuvarande inbördes testamentet är fortsatt giltigt, även efter ert giftermål. Testamentet gäller fram till dess att någon av er väljer att återkalla eller ändra testamentsförordnandet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2492)
2020-06-01 Om testamentes giltighet
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?
2020-05-30 Skriva nytt testamente om man är sjuk?

Alla besvarade frågor (80634)