Inbördes testamente efter giftermål

2019-08-21 i Testamente
FRÅGA
När vi var sambos skrev vi ett inbördes testamente. Gäller det även nu när vi är gifta?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Genom att upprätta ett inbördes testamente ger man varandra en ömsesidig arvsrätt till varandras egendom. Ett inbördes testamente kan upprättas mellan makar, sambor, syskon eller vänner. Bestämmelserna om testamenten finner man i ärvdabalken.

Formkrav för upprättande av ett testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs bland annat att det är korrekt upprättat. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testator underskriva handlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena ska underteckna handlingen med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Hur återkallar man ett testamente?

Varje testator kan fritt återkalla testamentet. Det finns alltså inga formkrav för ett återkallande. Dock måste testatorn på något vis agera för att testamentet ska anses återkallat.

Förslagsvis kan man upprätta ett nytt testamente, förstöra det gamla testamentet eller otvetydigt ge tillkänna att förordnandet ej längre är uttryck för testatorns yttersta vilja (10 kap. 5 § ärvdabalken).

Gifta pars rätt till arv?

Till skillnad från vad som gäller för sambopar ärver gifta par efter varandra, med undantag för situationer då det finns särkullbarn (utomäktenskapliga barn). Särkullbarn har genast rätt att få ut sin del av arvet.

Vad innebär detta för er?

Sammantaget innebär detta att det nuvarande inbördes testamentet är fortsatt giltigt, även efter ert giftermål. Testamentet gäller fram till dess att någon av er väljer att återkalla eller ändra testamentsförordnandet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå AB14 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-22 11:50
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2244)
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?
2019-09-10 Hur kan jag testamentera till barnbarn?
2019-09-10 Skriva testamente efter separation

Alla besvarade frågor (72850)