Inbördes testamente efter giftermål

När vi var sambos skrev vi ett inbördes testamente. Gäller det även nu när vi är gifta?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Genom att upprätta ett inbördes testamente ger man varandra en ömsesidig arvsrätt till varandras egendom. Ett inbördes testamente kan upprättas mellan makar, sambor, syskon eller vänner. Bestämmelserna om testamenten finner man i ärvdabalken.

Formkrav för upprättande av ett testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs bland annat att det är korrekt upprättat. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testator underskriva handlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena ska underteckna handlingen med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Hur återkallar man ett testamente?

Varje testator kan fritt återkalla testamentet. Det finns alltså inga formkrav för ett återkallande. Dock måste testatorn på något vis agera för att testamentet ska anses återkallat.

Förslagsvis kan man upprätta ett nytt testamente, förstöra det gamla testamentet eller otvetydigt ge tillkänna att förordnandet ej längre är uttryck för testatorns yttersta vilja (10 kap. 5 § ärvdabalken).

Gifta pars rätt till arv?

Till skillnad från vad som gäller för sambopar ärver gifta par efter varandra, med undantag för situationer då det finns särkullbarn (utomäktenskapliga barn). Särkullbarn har genast rätt att få ut sin del av arvet.

Vad innebär detta för er?

Sammantaget innebär detta att det nuvarande inbördes testamentet är fortsatt giltigt, även efter ert giftermål. Testamentet gäller fram till dess att någon av er väljer att återkalla eller ändra testamentsförordnandet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin BanaeeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”