Inbördes testamente.

2020-04-08 i Testamente
FRÅGA
Två makar har upprättat ett inbördes testamente, vilket säger att den av dem som överlever den andre, ska erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap.När båda makarna är borta ska kvarlåtenskapen enligt testamentet tillfalla en välgörenhetsorganisation.Efter den först avlidne makens död upprättar den efterlevande makan ett eget testamente.Enligt detta senare testamente ska "min kvarlåtenskap fördelas mellan mina" två namngivna syskonbarn.Min fråga: Hur stor andel av den sist avlidnes kvarlåtenskap tillfaller välgörenhetsorganisationen respektive de båda syskonbarnen.
SVAR

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om testamenten finnes i Ärvdabalken (nedan ÄB).

Du skriver att två makar har upprättat ett inbördes testamente där efter bådas frånfälle kvarlåtenskapen skall tillfalla en välgörenhetsorganisation.

Efterlevande make skriver emellertid ett nytt testamente där denne föreskriver att dennes kvarlåtenskap ska tillfalla två namngivna syskonbarn. Detta är fullt tillåtet. Det inbördes testamentet räknas som återkallat enligt 10:5 ÄB.

Det är endast om någon genom ensidig återkallelse av inbördes testamente väsentligt rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet, som denne är förlustig sin rätt på grund av testamentet, enligt 10:7 ÄB.

I det här fallet har personen ändrat testamentet efter den förste makens död, varför förutsättningarna inte är väsentligen rubbade.

Man får återkalla ett inbördes testamente enligt 10:5 ÄB genom att skriva ett nytt, då är det nya testamentet gällande.

Jag utgår från att efterlevande make ärvde kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, då det inte uttryckligen anges full äganderätt. Då gäller att efterlevande make endast kan testamentera bort sin egen andel till de två namngivna syskonbarnen. Välgörenhetsorganisationen kommer att få den del som efterlevande make innehöll med fri förfoganderätt.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2779)
2021-02-27 Istadarätten och universella testamentstagare
2021-02-27 Hur ska testamentet tolkas om rätt till efterarv?
2021-02-24 Kan min syster och hennes man testamentera till mig som de vill?
2021-02-24 Arvinge skriver inte på testamente

Alla besvarade frågor (89654)