Inbördes testamente

2016-10-16 i Testamente
FRÅGA
Vi har ett inbördes testamente som vi tycker är lite oklart.Där står att den av oss som överlever den andre,skall med full äganderätt ärva all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvingars rätt till laglott.Efter bådas död skall kvarlåtenskapen efter den sist avlidne tillfalla våra bröstarvingar o fördelas enligt lag.Så frågan är om en avlider ?ärver maken eller makan som är kvar....eller får barnen hälften........Osäker på vad undantaget betyder här ovan..M.V.H. Loraine.PS.vi är gifta o har inga särbarn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid arv och testamente är Ärvdabalken (ÄB) tillämplig lagstiftning, se här

Om man är gift och inte har några särkullbarn ärver ens efterlevande make all efterlämnad kvarlåtenskap, detta enligt 3:1 ÄB, se här. Gemensamma barn får vänta på sitt arv till dess att den efterlevande maken avlidit.

Om särkullbarn har rätt att ärva enligt lag eller om någon annan har rätt att ärva genom förbehåll i testamente, har den efterlevande maken ändå rätt till fyra prisbasbelopp av den egendom som den avlidne maken lämnar efter sig, 3:1 2 st. ÄB, se här. När det gäller bröstarvingar har de rätt till sin laglott som består av hälften av arvslotten, 7:1 ÄB se här

Att den efterlevande maken ärver med full äganderätt innebär att han eller hon kan göra vad han eller hon vill med egendomen. Till exempel kan han eller hon använda, förstöra, sälja eller testamentera bort den.

Om det är oklart vad som ordagrant står i ett testamente ska det ske en tolkningen enligt 11:1 ÄB, se här. I en sådan tolkning kommer man ge testamentet den innebörd som anses bäst stämma överens med testators vilja även om den inte framgår ordagrant. Det är alltså omständigheterna i det enskilda fallet som kommer att påverka tolkningen.

Utan att ha sett testamentet i dess helhet uppfattar jag det som att det i ert testamente står att bröstarvingar har rätt att kräva ut sin laglott vid den förste makens död. Om så är fallet har era barn rätt att vid förste makens död begära ut sin laglott och därmed ärva häften av dennes kvarlåtenskap, då testamente går före lag i detta fall. Dock med förbehållet att den efterlevande maken har rätt till fyra prisbasbelopp.

Att det i testamentet står att bröstarvingar ska ha rätt till sin laglott kan tala emot att den efterlevande maken äger all kvarlåtenskap med full äganderätt. Då jag inte vet hur testamentet ser ut i sin hel helt kan jag inte ge några konkreta förslag men detta kan vara en bra sak att se över så det stämmer överens med testators vilja.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Detta svar är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

JR Umeå
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88108)