Inbördes eller enskilt testamente

2020-07-24 i Testamente
FRÅGA
Hej!vi är ett gift par,båda med särkullbarn.Vi har ett äktenskapsförord, som säger att allt vi äger är enskilt för var och en av oss.Vår önskan är att våra resp.barn ska ärva sin egna förälder.Dvs när den första av oss avlider ska dennes barn ärva allt som föräldern äger.Kan vi skriva ett gemensamt testamente,eller behöver vi upprätta varsitt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det är ni ett gift par som vill ni att era respektive särkullbarn ska ärva hela förälderns kvarlåtenskap direkt om någon av er avlider. Det är bra att ni har ett äktenskapsförord, detta gör att vardera parten behåller "sin del" vid en bodelning eftersom det bara är giftorättsgods som delas mellan parterna, se 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) samt 10 kap 1 § ÄktB.

Vem har rätt till arv?

Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) är bröstarvingar, dvs. egna barn, de som i första hand har rätt att ta arv. Eftersom ni båda har egna barn är det dessa som kommer ärva er. Som ni kanske redan vet finns det även ett lagrum som säger att gifta par ärver varandra, 3 kap 1 § ÄB. Detta är dock något som bara gäller om det inte finns några särkullbarn, alltså om det bara finns gemensamma barn eller om det inte finns några barn alls. I ert fall finns det bara särkullbarn och dessa har då rätt att få ut sitt arv direkt, vilket är 100% av förälderns kvarlåtenskap om inget annat har föreskrivits i testamente.

Behöver ni ett testamente?

Eftersom ni redan genom äktenskapsförordet uppnår den effekt ni önskar, dvs. att all er egendom är enskild, och att era särkullbarn går före make i arvsordningen så behövs egentligen inte något testamente i ert fall. Däremot kan det vara bra att tydliggöra för de efterlevande att denna fördelning även stämmer överens med er önskan om hur arvet ska delas, vilket då med fördel kan göras i ett testamente. Jag skulle råda er till att, för att undvika missförstånd när någon av er avlider, formulerar ett gemensamt, så kallat inbördes testamente. I detta kan ni då skriva att er önskan är att särkullbarnen ska få ut hela sitt arv när någon av er avlider och att make inte ska ärva. Om ni inte har något annat som ni önskar tillägga i ett testamente kan jag inte se någon fördel med att ni var och en skriver ett eget testamente utan det går bra att ordna detta i ett inbördes testamente.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga, om inte är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2788)
2021-03-04 Hur kan ett testamente bli ogiltigt?
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år

Alla besvarade frågor (89876)