Ideella föreningars bokföringsskyldighet

2020-11-01 i Föreningar
FRÅGA
Vi är 5st privata hästägare som nu kommer att hyra ett stall gemensamt, vi tänker starta en ideell förening för att kunna ansöka om org.nr för att skaffa ett bankkonto. Vi kommer räkna ut vad var och en ska betala varje månad för stallhyra, container tömning av gödseln samt lägga in en mindre summa för div. inköp av städmedel och liknade. Vi kommer inte ha någon försäljning annat än lite dricka och fika endast för oss själva,vi lägger en liten summa varje månad och köper in lite fika för pengarna. Måste vi ha bokföring när vi inte kommer att ha några intäkter? Pengarna som vi sätter in är till alla kostnader vi kommer ha för att driva runt stallet.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga gäller om ni kommer behöva bokföra i er ideella förening som ni har planerat att starta. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av bokföringslagen (nedan förkortad BFL).

Ideella föreningars bokföringsskyldighet
Det som inledningsvis kan sägas är att alla som driver någon form av näringsverksamhet är bokföringsskyldiga, vilket likväl gäller för ideella föreningar (2 kap. 2 § stycke 1 punkt 1 BFL).

En ideell förening måste bokföra sina inkomster och utgifter när:
- värdet för föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor (2 kap. 2 § stycke 2 BFL) eller
- när föreningen bedriver näringsverksamhet (2 kap. 2 § stycke 4 BFL).

Jag tolkar det som att föreningen inte ska överta respektive hästägares egendom, och att stallet gemensamt hyrs av respektive hästägare. Jag tolkar det därmed som att stallet ifråga inte ska köpas av föreningen utan enbart hyras, varför föreningens tillgångar inte torde överstiga 1,5 miljoner kronor. Skulle tillgångarna däremot överstiga 1,5 miljoner kronor blir er ideella förening bokföringsskyldig.

Frågan huruvida föreningen kan anses bedriva näringsverksamhet kan vara svår att besvara. Men till näringsverksamhet räknas aktiviteter som innehåller någon form av ekonomisk verksamhet. Det kan vara en verksamhet som föreningen tar betalt för utöver medlemsavgifter eller liknande. Det saknar betydelse om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte eftersom en ekonomisk verksamhet helt utan vinstsyfte så som försäljning till medlemmar till självkostnadspris kan räknas som en näringsverksamhet. Vidare saknar det betydelse vad inkomsterna ska användas till, varför det helt enkelt saknar betydelse att pengarna ni gemensamt skjuter till varje månad enbart är avsedda till kostnader för att driva stallet.

Enligt Ideella föreningar m.fl. - Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas, s. 7 så framgår det att varje förening som är osäker på om den är bokföringsskyldig eller ej bör utgå ifrån att den är det. Detta för att minimera risken för att göra sig skyldig till bokföringsbrott.

Observera att det även kan vara av vikt att kunna visa hur föreningens ekonomi ser ut för exempelvis medlemmar, banker, leverantörer och andra liknande intressenter.

Jag hoppas det gav svar på din fundering och får önska er lycka till med stallet och föreningen!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (552)
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?
2021-12-28 Kan en anställd i en ideell förening och vara styrelsemedlem i föreningen?

Alla besvarade frågor (98506)