Ideella föreningar och lagjobb

2019-03-26 i Föreningar
FRÅGA
HejsanKan en idrottsklubb tvinga min minderåriga son att köpa lotter, som det sedan är tänkt att han ska sälja vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Avgörande för svaret på din fråga är vad idrottsklubben är för juridisk person, oftast är idrottsklubbar ideella föreningar vilket jag kommer utgå från i mitt svar.

Allmänt om ideella föreningar:

När det kommer till ideella föreningar finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning som reglerar som det finns för exempelvis ekonomiska föreningar och handelsbolag. Eftersom att det inte finns några tillämpliga lagar styrs ideella föreningar främst av sina stadgar. Stadgarna är således av stor vikt för ideella föreningar i avsaknas på utfyllande lagbestämmelser. Vad stadgarna bör innehålla kan naturligtvis inte anges generellt med hänsyn till att ideella föreningar kan bildas för skiftande ändamål och verksamhetsslag och med varierande ambitioner i fråga om medlemmar, ekonomiska medel och utvecklad organisation. Även det som brukar omnämnas som "god föreningssed" är av vikt.

Ideella föreningar har allt som oftast en hierarkisk uppbyggnad, och stämman därmed högsta beslutande organ. Styrande är främst stadgarna som är att anse som ett "levande dokument" i den mening att det ska avspegla verksamheten och dess mål. Stadgarna kan även beskrivas som ett "avtal" som man ingår, som medlem. Föreningens stadgar ("avtal") binder således medlemmar till verksamheten. Viktigt för stadgarna i idrottsföreningar är att följa grundreglerna från riksidrottsförbundet.

Vad innebär det för dig och din son?

Gällande lotterna är det alltså vad föreningens stadgar säger som gäller. Om det där fastslås att man som medlem åtar sig att sälja X antal lotter så har man genom att bli medlem förpliktats att göra detta. Om man vägrar att sälja lotterna kan konsekvensen bli att man utesluts ur föreningen. Stadgarna måste gälla lika för alla.

Men dokumentet med stadgarna är som sagt att anse som ett "levande dokument" och kan angripas om du anser att detta är fel. . Stadgarna fattas i demokratiska föreningar efter majoritetsbeslut och kan således även ändras med ett sådant.

Hoppas du fick svar på din fråga

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (380)
2020-02-27 Hur fattas beslut om försäljning av fast egendom i samfällighetsföreningar?
2020-02-19 Måste ett ombud vara medlem för att kunna rösta på en föreningsstämma?
2020-02-01 Överlåtelse av fast egendom från samfällighetsförening
2020-01-25 Fråga om styrelsearvode i ideell förening

Alla besvarade frågor (77539)