Ideell och ekonomisk förening

Kan en annan förening vara medlem i en ideell förening?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Det korta svaret på din fråga är ja. Det finns ingen direkt lag om ideella föreningar utan föreningarnas verksamhet regleras först och främst av dess egna antagna stadgar men också av föreningspraxis. För att veta om föreningen är ekonomisk eller ideell måste denna avgränsning först förklaras. Enligt lagen om ekonomiska föreningar (FL) ska en ekonomisk förening ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i. Deltagandet kan ske för det första som konsument eller andra förbrukare. För det andra som leverantörer med egen arbetsinsats samt för det tredje genom att begagna föreningens tjänster, eller på liknande sätt (1 kap 4 § FL).

Olika slags ideella föreningar
Om en förening inte lever upp till ovanstående rekvisit är föreningen inte ekonomisk utan istället en ideell förening. Saknas endast något av rekvisiten är föreningen ideell. Förenklat sett finns det tre olika slags ideella föreningar:
- föreningar som varken ägnar sig åt ekonomisk verksamhet eller åt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen,
- föreningar som främjar ekonomiska intressen men som inte gör det genom ekonomisk verksamhet och
- föreningar som främjar ekonomisk verksamhet men som inte gör det för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Föreningar som främjar ekonomiska intressen utan att driva ekonomisk verksamhet
Exempel på en ideell förening inom den andra gruppen som nämnts ovan kan vara branschorganisationer. Därav kan både ekonomiska föreningar och andra associationsformer vara medlemmar i en ideell förening. Vidare är det föreningen själv som bestämmer vem den vill ha som medlem vilket skiljer sig från den ekonomiska föreningen. Av praxis följer dock att rätt till medlemskap kan föreligga om medlemskapet är av stor betydelse för den sökandes försörjning (NJA 1948 s. 513). Det är också otillåtet för en ideell förening att på grund av diskriminering inte tillåta medlemskap enligt 2008 års lag om förbud mot diskriminering (2 kap. 11 §).

Sammanfattningsvis är det upp till varje ideell förening att bestämma vem som får vara medlem i den. En ideell förening kan verka för att främja ekonomiska intressen för sina medlemmar såsom juridiska personer utan att föreningen bedriver ekonomisk verksamhet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie FjeldsethRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000