Ideell förenings styrelse kallar ej till årsmöte

2014-07-26 i Föreningar
FRÅGA
Hej, Om styrelse i en ideell förening valdes för en period av två år, men inte kallar till årsmöte under senaste tre år, bli styrelse mandatlös eller gäller deras mandat även vidare kanske tillsvidare? Med vänliga hälsningar Boris
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med: det finns inte någon explicit lagreglering till styrning av ideella föreningar utan det är i stadgarna som medlemmarna bestämmer hur den ideella föreningen ska drivas. Hur dessa stadgar ska utformas eller vilket innehåll stadgarna ska ha följer ej av lag utan regleras i stor utsträckning av praxis och sedvänja. Det som inte regleras i stadgarna ska genomföras enligt föreningens praxis eller, om sådan saknas, enligt god föreningssed.

Det här är en fråga vars svar du torde finna i föreningsstadgarna eftersom det i en ideell förenings stadgar bör finnas med bestämmelser om rutinerna för kallelse till årsmöte och frekvensen med vilken dessa ska hållas. Årsmötet är ju det tillfälle där medlemmarna demokratiskt får utöva inflytande i föreningen och därför det högsta beslutande organet och föreningens fundament, varför regleringen därom bör formuleras därefter. I stadgarna bör också finnas regler rörande under vilka omständigheter som extra föreningsmöte ska hållas. (se: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/starta/stadgar.4.70ac421612e2a997f85800028440.html).

Föreningens stadgar bör följaktligen ange när årsmötet ska hållas. Styrelsen ska kalla till årsmötet i god tid i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen är i övrigt skyldig att kalla till extra årsmöte när föreningens styrelse tycker det behövs, när en revisor begär det eller när minst en tiondel av medlemmarna begär det för att ett särskilt ärende ska kunna behandlas. Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som ett vanligt årsmöte (via tidningsannons, post till medlemmarna etc.)

Om föreningen inte håller stadgat årsmöte finns ingen juridisk grund för styrelsen och dess beslut. Det enda sättet för styrelsen att i efterhand få tillbaka den förlorade legitimiteten är att hålla årsmöte och få ansvarsfrihet för de gångna åren. Vad du kan göra för få till stånd ett årsmöte beror även det på vad som står i stadgarna, men givet att inga ”konstigheter” föreligger borde dina möjligheter vara följande. Det första är att påverka styrelsen till att besluta om att kalla in årsmöte med argument om att alla är lika ansvariga för föreningens misskötsel. Alternativt får du anlita revisorerna (som juridiskt sätt ligger lika illa till som styrelsen om inga årsmöten hålls) att kräva att årsmöte snarast hålls. Om det inte heller går, så återstår, som nämnts ovan, att skapa opinion bland medlemmarna så att de kräver årsmöte.

Om möte väl kommer till stånd får styrelsen då redovisa verksamheten och ekonomin (inklusive revisorernas berättelse) för hela perioden sedan det senast hållna årsmötet. Årsmötet får då ta ställning till om den sittande styrelsen, som uppenbarligen brutit mot stadgarna, ändå ska få ansvarsfrihet. Om mötet vill kan det ge styrelsen förnyat mandat eller också välja en ny.

Jag hoppas att detta gett svar på din fråga och önskar dig lycka till med föreningsarbetet! Du når mig på martaahlen24@gmail.com om du undrar över något ytterligare! 

Vänligen,

Märta Ahlén

Märta Ahlén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (347)
2019-05-08 Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening
2019-05-06 Klander av stämmobeslut
2019-04-28 Får man vara både styrelseordförande och revisor i en bostadsrättsförening?
2019-04-27 Måste ett biträde närvara fysiskt vid en föreningsstämma?

Alla besvarade frågor (69320)