Ideell förening

2016-05-07 i Föreningar
FRÅGA
Måste ideell förening ha på sitt extra årsmöte en dagordning om det gäller bara en sakfråga t ex val av valberedning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inga civilrättsliga lagar om ideella föreningar på det sätt som finns när det kommer till t.ex. ekonomiska föreningar. Därför finns det inte heller någon lag som reglerar när det måste hållas stämmor och möten. Dock är det viktigt att komma ihåg att föreningens egna stadgor ska följas!

Som svar på din fråga, kontrollera vad som står i föreningens stadgar om extra stämmor. Om det är oreglerat där så finns det inga måsten när det kommer till att hålla extra årsmöte och föreningen får då vidta den åtgärd som den finner mest lämplig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?