FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/09/2014

andel i bostadsrätt förvärvad för sambors gemensamma användning

Hej.

Jag bor idag i en bostadsrätt som jag äger till 50% sedan några år tillbaka. Sedan ca 1 år tillbaka bor jag även med min sambo. Nu tänkte jag köpa/få överfört resterande 50% av lägenheten (som min far står på i dagsläget) så att jag äger 100% själv.

Vad gäller med sambolagen i detta fall? Måste jag skriva ett samboavtal på den nya delen 50% av lägenheten som jag nu tar över?

Tack på förhand.

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Enligt 8 § Sambolagen ska, då ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, en bodelning av sambornas samboegendom genomföras, förutsatt att någon av samborna begär detta inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

3 § Sambolagen framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §§ Sambolagen.

5 § 1 stycket 3 punkten Sambolagen framgår att en bostadsrätt utgör sambors gemensamma bostad om bostadsrätten utgör sambornas gemensamma hem och bostadsrätten innehas huvudsakligen för detta ändamål.

47 och 9 §§ Sambolagen finns bestämmelser som inskränker vilken egendom som enligt 3 och 8 §§ Sambolagen ska ingå i en bodelning mellan sambor.

4 § Sambolagen stadgas att enskild egendom inte utgör samboegendom och i 9 § Sambolagen framgår att samborna kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i en bodelning, ett så kallad samboavtal. Slutligen framgår av 7 § Sambolagen att egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål inte utgör sambors gemensamma bostad och bohag. 

Med andra ord ingår inte enskild egendom, fritidsegendom eller egendom som omfattas av ett samboavtal i en bodelning mellan sambor.

I ditt fall kan vi konstatera att din bostadsrätt utgör din och din sambos gemensamma hem varmed bostadsrätten enligt Sambolagen utgör gemensam bostad. Då den andel du nu äger, det vill säga 50 % av bostadsrätten, inte är förvärvad i samband med att du och din sambo blev sambor, utan du istället förvärvade andelen före det att ni påbörjade ert samboende, utgör dina nuvarande 50 % av bostadsrätten inte samboegendom, varför denna andel av bostadsrätten inte ska ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo.

Vad gäller din fars 50 % av bostadsrätten du nu planerar att få i gåva / köpa så bör situationen emellertid vara en annan. Genom att få eller köpa din fars 50 % av bostadsrätten bör du nämligen, då du numera bor tillsammans med din sambo, anses "förvärva" hans andel av bostadsrätten för din och din sambos gemensamma användning. Denna andel av bostadsrätten kommer därmed att ingå i en bodelning mellan dig och din sambo, förutsatt att ni inte enligt 9 § Sambolagen skriver ett samboavtal rörande andelen.

 Om din far väljer att ge dig hans 50 % av bostadsrätten kan han dock enligt 4 § 1 stycket 1 punkten Sambolagen föreskriva att denna gåva ska utgöra din enskilda egendom, varmed denna andel av bostadsrätten inte kommer att utgöra samboegendom och därmed inte ingå i en bodelning mellan dig och din sambo. Du och din sambo behöver då inte skriva något samboavtal.

Sammanfattningsvis kan konstateras att, om du får eller köper din fars andel i bostadsrätten, du och din sambo behöver skriva ett samboavtal där ni avtalar bort att andelen ska ingå i en bodelning enligt Sambolagen. Om din far ger dig sin andel i bostadsrätten kan han dock föreskriva att denna andel ska utgöra din enskilda egendom, varmed andelen inte kommer att ingå i en framtida bodelning mellan dig och din sambo.

Hoppas detta ger någon klarhet!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”