Icke-medlem i styrelsen av samfällighetsförening?

2015-08-13 i Föreningar
FRÅGA
Måste en styrelseledamot i en samfällighetsförening vara medlem i föreningen.
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, SFL, gäller. Av 30 § i SFL framgår att styrelseledamot inte får vara underårig eller vara ställd under förvaltare enligt Föräldrabalken. Vidare framgår av förarbeterna till 30 § SFL, närmare bestämt av prop. 1973:160 s. 425, att även annan än medlem ska kunna ingå i styrelsen.

Svaret är alltså nej, en styrelseledamot måste inte vara medlem i föreningen.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll