FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/12/2021

I vilka fall går det att sälja makars gemensamma hem utan ena makens samtycke?

Min man intagen på hem pga alzheimer. Två vuxna barn var, inga gemensamma. Kan jag sälja vårt hus som vi äger 50% var? Har en bevittnad generalfullmakt som skrevs för några år sedan.

Vänlig hälsning

undrande

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Makars gemensamma bostad

Utgångspunkten är att all egendom som tillhör makarna är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Jag tolkar frågan som att huset är giftorättsgods och att ni samäger det. I sådana fall ses huset som makarnas gemensamma bostad. Med makarnas gemensamma bostad menas att det är makarnas gemensamma hem och att huset innehas huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § första stycket p 1 ÄktB). När en av makarna vill sälja eller ge bort ett sådant hus finns ett krav på samtycke från den andra maken (7 kap. 5 § första stycket p 1 ÄktB).

I ditt fall finns det en generalfullmakt men det är svårt att avgöra om den räcker för att kravet på samtycke anses ha blivit uppfyllt. För att vara ett giltigt samtycke måste fullmakten uttryckligen ge dig rätt att sälja huset. I tidigare fall har en generalfullmakt inte ansetts tillräckligt specifik för att uppfylla kravet på samtycke om den inte uttryckligen gett fullmakthavaren behörighet till en fastighetsförsäljning. Jag skulle därför säga att en generalfullmakt förmodligen inte ger dig rätt att sälja huset.

Det finns dock undantag till kravet på samtycke. Exempelvis i de situationer där ena maken inte kan lämna giltigt samtycke för att de lider av en sjukdom som gör att de inte förstår vad en sådan handling skulle avse (7 kap. 7 § första stycket ÄktB). I ditt fall skulle undantaget kunna vara tillämpligt. Det avgörande är din makes grad av alzheimer och hur väl det går att bevisa hans oförmåga att lämna samtycke. Ett läkarintyg kan hjälpa att bevisa en sådan oförmåga. Om du styrker din makes oförmåga till att samtycka kan du ansöka till domstolen för att den ska ge tillåtelse att sälja huset (7 kap. 8 § första stycket ÄktB)

Rekommendation till dig

I ditt fall är min rekommendation att du styrker din mans oförmåga att ge samtycke med den bevisning som finns (tex läkarintyg) och att du därefter ansöker till domstolen så att de ger dig rätt till att sälja huset. Alternativt skulle du kunna argumentera för att huset inte längre kan anses som ditt och din makes gemensamma hem då din make bor på hem på grund av sin alzheimer. I sådana fall krävs inte heller något samtycke för att sälja huset då du kommer anses vara ensam ägare. Om du vill ha mer specialiserad hjälp kan du klicka på länken nedan för boka tid med Lawlines jurister.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000