Hyresskillnad mellan privatbostad och hyresbostad

2017-09-07 i Hyresavtal
FRÅGA
Om privathyrning av bostadsrättI dagens (7/9-17) DN finns en artikel om Bostadsmarknaden. Där står bl a om Privathyrningslagen att :1. den "innefattar en annan mall för hyressättning och vissa skillnader i uppsägningstid för båda parter. i jämförelse med andrahandsuthyrning av en hyresrätt" FRÅGA: Vad innebär skillnaderna konkret?2. Lagen "gäller bara för bostad som hyresvärden hyr ut". FRÅGA: Vad menas med hyresvärden? Är det ägaren av bostadsrätten eller är det bostadsrättsföreningen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

1.

Det stämmer att beräkningen av hyra skiljer sig mellan hyreslagen och privathyreslagen (som reglerar uthyrning av enstaka bostadsrätt). I det förstnämnda fallet får hyran inte överstiga sk. skälig hyra, i princip ens egen kostnad och ett hyrespåslag på 10-15% för möbelslitage. Om en hyra är för hög kan hyrestagaren överklaga till hyresnämnden, genom vilken skälig hyra kan fastställas och oskälig hyra kan krävas tillbaka.

För uthyrning av bostadsrätter får hyresvärden och hyrestagaren komma överens om hyran själva, men om hyran påtagligt överstiger bostadens kapitalkostnad och driftkostnad kan hyresnämnden, efter ansökan, sätta ner den. Här finns dock ingen möjlighet att få tillbaka redan betald hyra. Bostadens kapitalkostnad och driftkostnad kan beräknas enligt formeln: bostadens värde x skälig ränta + månadsavgift = hyra.

2.

Med hyresvärden menas ägaren av bostadsrätten, inte bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen kan dock vägra uthyrning, eller kräva förhandsgodkännande av hyrestagaren. Då meningen är tagen ur sitt sammanhang är det svårt att precisera vad som menas, men sannolikt avses att det måste röra sig om en "privatbostad" inte "näringsfastighet" eller att det inte får vara tal om yrkesmässig uthyrning av bostäder.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?