Hur vet man om det finns ett nytt testamente och vad krävs för att ett testamente ska bli giltigt?

2020-07-31 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min faster har avlidit. Hon efterlämnar ett inbördestestamente mellan henne och hennes avlidne man där hennes avlidnes man släktingar uppges som arvtagare. Två månader innan hennes bortgång begärde hon uppgifter om oss (hennes biologiska syskonbarn, syskon avliden) från min mamma för att skriva in oss som arvtagare. Det kan därmed finns ett nytt testamente. Hur vet jag det? OM hon inte hunnit ändra i testamentet kan hennes begäran om våra uppgifter (personnummer, adresser, telefonnummer) ändå påverka testamentet? Hon begärde de inte för skoj skull.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Hur vet man om det finns ett nytt testamente?
Första frågan gäller hur man vet att det existerar ett nytt testamente. Svaret på den frågan är tyvärr lite problematisk – eftersom det i svensk rätt inte finns några regler om hur eller var ett testamente ska förvaras. Det finns inte något registerkrav, och det går inte heller att registrera ett testamente hos någon myndighet eftersom testamentet endast gäller i originalform

Det är alltså testamentsgivaren som själv svarar för att bevara testamentet det ställe personen i fråga tycker är säkrats.

Det finns vissa juristbyråer som specialiserar sig på förvaring av testamente och garanterar att testamentet kommer till dödsboet efter personen i fråga avlidit. Ett testamente kan även förvaras i ett bankfack – men det är som sagt i slutändan upp till den enskilde testamentsgivaren att bestämma.

I ditt fall hade jag försökt se om din faster förvarat sitt testamente i ett bankfack eller liknande. Annars hade jag i ert fall sett om ni fått tillträde till huset för att se ifall er faster förvarat testamentet där.

Krav för att ett testamente ska bli giltigt:
Det ställs väldigt höga krav för att ett testamente ska vara giltigt, och det måste uppfylla vissa formkrav. Det räcker alltså inte med att hon endast frågat om era personuppgifter för att testamentet ska vara giltigt.

Enligt ärvdabalken Ärvdabalken 10 kap. 1 § måste testamentet varit i skriftlig form, samt bevittnas av två vittnen som bekräftar testamentet med sin underskrift. Sedan måste testamentet även vara underskrivet av er faster.

Undantag från dessa stränga formkrav kan finnas om personen i fråga upprättat ett så kallat nödtestamente enligt Ärvdabalken 10 kap. 3 §. Där godtas ett muntligt testamente i vissa fall, men det krävs fortfarande två vittnen. Det krävs även att en sjukdom eller nödfall föreligger.

Så ifall hon endast bett om era uppgifter men inte på något sätt skrivit ner det i testamentet, eller upprättat ett nödtestamente så är det tyvärr inte giltigt och påverkar inte det testamente som finns på något sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2777)
2021-02-24 Kan min syster och hennes man testamentera till mig som de vill?
2021-02-24 Arvinge skriver inte på testamente
2021-02-24 Behöver arvingar godkänna testamente?
2021-02-24 Testamenterad egendom med fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (89563)