Hur vet man när ett brott är preskriberat?

2019-02-17 i Påföljder
FRÅGA
Om man begår ett brott.Vet inte vilken grad det bedöms som. Men preskriptionstid är tex 2 år om de bedömer det mildare och fem år om det anses groftÅtal väcks inte...ingen utredning vad vi vet/får del av. Hur vet man då när det blir preskriberat?Kan man söka fram det ? Kommer det meddelande? Eller får man gå och fundera och må dåligt i fem år som kanske egentligen var över efter två år??
SVAR

Hej , tack för din fråga till Lawline! Det är brottsbalken (BrB) som reglerar detta området.


Preskriptionstid

Preskriptionstiden för brott börjar löpa från och med dagen ett brott begicks eller konsekvensen av ett brott skedde, (BrB 35 kap 4 §). Exempelvis om du begår en stöld 5 januari börjar preskriptionstiden gälla från den dagen.

Preskriptionstiden kan avbrytas om gärningspersonen häktas och åtalas, detta kallas för preskriptionsavbrott, (BrB 35 kap 1 §). Att bli åtalad innebär att åklagaren skickar in en stämning på den som misstänkt för brott till domstolen. Om gärningspersonen frias efter häktning eller om åtalet avskrivs så räknas preskriptionstiden från den tidpunkt som brottet begicks återigen, (BrB 35 kap 3 §). Om det högsta straffet för brottet är böter så kan dock aldrig preskriptionstiden avbrytas, (BrB 35 kap 6 §)


Åtal och förundersökning

Den utredning som görs innan åtal väcks kallas förundersökning. För att inget ska kunna påverka förundersökningen och för att eventuellt skydda den som anmälde brottet kommer inte den som är misstänkt för brottet få reda på att en förundersökning genomförs.


Avslutningsvis så finns det tyvärr ingen möjlighet för er att söka fram när ett visst brott kommer bli preskriberat. Eftersom den misstänkte inte får reda på om en förundersökning har påbörjats kommer det inte heller komma något meddelande om preskriptionstiden har löpt ut eller hur lång preskriptionstiden är.

Som sagt så finns det tyvärr ingen möjlighet för er att söka fram när ett visst brott kommer bli preskriberat. Det ni skulle kunna göra är att prata med en jurist och fråga vilket brott det med största sannolikhet skulle anses vara för att få reda på vilken preskriptionstid som det antagligen rör sig om. Annars finns det tyvärr ingenting ni kan göra för att få reda på preskriptionstiden. Om åtal inte har väckts så borde ni kunna vara lite lugna i alla fall.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna ställa en ny fråga.

Allt gott,

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1244)
2020-06-03 Är mitt bidragsbrott preskriberat?
2020-06-03 Hur stor är sannolikheten att dömas till fängelse för grov misshandel?
2020-06-03 Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?
2020-06-02 Hatbrott; försvårande omständighet

Alla besvarade frågor (80676)