Hur vet jag om jag begår ett upphovsrättsligt intrång?

2019-04-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hur man vet när man förändrat nog mkt för att inte få upphovsrättsliga problem? Hur vet jag som skapare att mitt material är säkert att sprida/sälja utan att oroas för ev efterföljande problem med stämningar eller andra bekymmer?I många fall bygger ju ens material på något som även andra har tillgång till och kan då bli väldigt likt varandra. Tex gått samma kurs å målat av samma banan eller fotat samma motiv eller läst sabba bok o recenserat eller delar någons filosofi o håller egna föreläsningar. Resultatet blir ju då väldigt lika varandra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 1 § Upphovsrättslagen (URL) framkommer vad som kan skyddas enligt den egentliga upphovsrätten. Lagrummet innehåller exempel på vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det mesta kan skyddas upphovsrättsligt och skyddet uppkommer formlöst vid skapandet. Att skyddet uppkommer formlöst innebär att det inte krävs någon registrering, som för andra immaterialrätter. För att ett verk ska få upphovsrättsligt skydd krävs det att verket uppnår verkshöjd. I motiven till upphovsrättslagen beskrivs verkshöjd som att verket ska "höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet" (prop. 1960:17 s. 379). Utöver ett visst mått av självständighet och originalitet ställs även ett krav på individuell särprägel vilket kan sägas innebära att produkten ska ha en så personlig eller säregen prägel att två av varandra oberoende personer inte ska kunna skapa två likadana verk.

Upphovsrätten är starkt sammanbunden med EU-rätten varvid utslag från EU-domstolen spelar stor roll i vilket krav som ställs. För att uppnå upphovsrättsligt skydd ställs ett ganska måttligt krav. EU-domstolen har beskrivit originalitetskravet som att det ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse.

I slutändan kan du inte veta om det du skapat begår ett upphovsrättsligt intrång, det är i slutändan upp till domstol att avgöra. I praxis har en bevisbörderegel utarbetats (jfr NJA 1994 s. 74) innebärande att den som påstår att ett intrång föreligger måste bevisa det genom att styrka intrånget. Bevisbördan för en efterbildning ligger således hos upphovsmannen som påstår ett intrång. När upphovsmannen styrkt efterbildningen måste motparten göra sannolikt att verket framtagits självständigt. Kravet om "sannolikt" är lägre än kravet om att styrka och innebär en bevislättnad för den som anklagas för en efterbildning.

Hoppas du fick svar på din fråga! För det fall att du skulle hamna i en upphovsrättslig tvist kan det vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig. Får du behov av det är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (838)
2020-05-29 Kan ett företag heta något liknande som ett annat företag i samma bransch?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till byggnadsritningar som ligger till grund för bygglov?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till en intervju?
2020-05-17 Får man återskapa andras konstverk i kommersiellt syfte?

Alla besvarade frågor (80615)