FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/08/2019

Hur värderas samboegendom vid bodelning?

Hej!

Enligt sambolagen gäller det att bohag som partner skaffat sedan de blev sambos ska delas på. Jag undrar om summan för bohaget gäller det nuvarande värdet eller om det är det summan man har inhandlat bohaget?.

Ex. Om man har köpt en soffa för 5000 kr (ny) vid inflytt o nu 6 år senare har paret separerat o soffan är värd 2000 kr. Vilket värde är det som räknas i bodelningen?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tidpunkt för värdering av samboegendom

Din fråga är vid vilken tidpunkt som ska ligga till grund för värderingen av samboegendom som ska ingå i en bodelning. Det finns inte några uttryckliga lagregler som säger vilken tidpunkt som ska läggas till grund för värderingen. I enlighet med rättspraxis (NJA 1997 s. 674) bör dock utgångspunkten vara att värderingen ska baseras på de förhållanden som är aktuella så nära bodelningstillfället som möjligt. Med detta menas att egendomen ska värderas till det värde som egendomen har vid bodelningen. I ditt exempel med soffan skulle soffan alltså tas med i bodelningen till ett värde av 2000 kr, eftersom det är värdet som soffan har just nu.

Värdering av samboegendomen

Det bör även nämnas att värderingen av samboegendomen kan ske antingen till egendomens försäljningsvärde (marknadsvärde) eller till egendomens bruksvärde.

Normalt sett är försäljningsvärdet det värde som man värderar egendomen till. Men just vad gäller exempelvis möbler eller annat bohag kan det vara mer rättvist att värdera egendomen till dess bruksvärde snarare än försäljningsvärdet, eftersom andrahandsvärdet på möbler och annat bohag ofta är lågt samtidigt som den ena parten kanske behöva köpa nya möbler till ett högre pris. Bruksvärdet på bohag får uppskattas efter vad som kan anses skäligt.

Detta innebär att det värde som soffan i ditt exempel ska tas upp till i bodelningen kanske blir högre än 2000 kr, om 2000 kr avser soffans andrahandsvärde.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice BaumRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000