Hur värderas priset på bohag?

2018-01-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Hur beräknas värdet på bohag vid bodelning? Görs åldersavdrag eller beräknas det på inköpsvärdet eftersom eventuell kontant ersättning måste motsvara nyinköp av likvärdig utrustning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller värderingen av bohag så finns det ingen direkt lag som utgör hur denna beräkning skall ske. Man brukar dock använda sig av det nuvarande marknadsvärdet på bohaget, det vill säga det pris liknande produkter kostar i andra hand ute på marknaden. Denna metod kan i vissa fall komma att kännas orättvis då det blir mycket dyrare att införskaffa sig nytt bohag i förhållande till att behålla det gamla, trots att det är relativt nyinköpt. Man brukar då istället använda sig av det så kallade bruksvärdet. Bruksvärdet är tanken att det ska spegla användarens behov av bohaget och det är således högre än marknadsvärdet, men inte fullt lika dyrt som nypris. Det är svårt att ge någon exakt definition kring de exakta värdena, utan ni som ska genomgå bodelning får helt enkelt avtala fritt om detta.

Om ni inte kommer överens om ett rättvist pris på bohaget har ni möjlighet att vända er till tingsrätten som då utser en bodelningsförrättare, 17 kap. 1§ Äktenskapsbalken (vilken även är tillämplig på sambor). Ansökan om detta finner ni här. Viktigt att beakta är dock att detta kan bli kostsamt, så att klara ut det på egen hand vore att föredra.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?