Hur värderas bostad vid bodelning?

2019-07-07 i Bodelning
FRÅGA
Min man och jag äger ett hus tillsammans. Vi köpte det för 3 300 000kr har skulder på ca 2 700 000. 2 gemensamma barn, jag har även ett barn före vårt äktenskap. Om jag skulle dö före min man så vet jag att mitt äldsta barn har rätt få ut sitt arv eftersom hon är särkullbarn. Min fråga är hur värderas huset är det marknadsvärdet minus skulder eller?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och arv finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och i ärvdabalken (ÄB).

Äktenskap kan upplösas antingen genom skilsmässa eller vid dödsfall (1 kap 5 § ÄktB).

Huvudregeln vid en upplösning av äktenskap är att makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom en bodelning (9 kap 1 § ÄktB). I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, alltså allt som inte utgör enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).

Jag förutsätter att er bostad ingår som giftorättsgods. Efter skuldavräkningen (11 kap 1-3 §§ ÄktB) kommer en make då att få halva värdet av bostaden och resterande halvan kommer att ingå i den avlidna makens kvarlåtenskap som fördelas genom arv.

Det värde som beräknas av huset är värdet det har vid "den kritiska tidpunkten", alltså den dag då dödsfallet inträffade. Det är även skulderna ni har vid denna tidpunkt som beaktas vid skuldavräkningen.

Huset kommer antaglien att tillfalla den efterlevande maken i lottläggningen (alltså vilken egendom som ska tillfalla respektive maken och kvarlåtenskapen av den andra maken). Det stämmer att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap 1 § ÄB) och denne kommer då att ärva en del av huset. Därför kommer den efterlevande maken att behöva lösa ut särkullbarnets värde i huset för att barnet ska få sin del av arvet. Detta ska ske redan vid uppdelningen av boet vid en bodelning och innan fördelning av arvet (11 kap 7-8 §§ ÄktB).

Särkullsbarnet har även en möjlighet att välja att avstå arvet till förmån för efterlevande make. Då kommer barnet i fråga att betraktas som ett gemensamt barn och kommer att få efterarvsrätt då den efterlevande maken går bort (3 kap 2 § och 9 § ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81800)