Hur upprättar jag ett testamente på bästa sätt?

2020-05-17 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag ska upprätta ett testamente åt en kompis och har lite frågor kring det. Hon vill att hennes sambo ska få så mycket arv som möjligt men att det senare efter att han gått bort går tillbaks till hennes bröstarvingar. Sedan vill hon att en samling frimärken ska gå till hennes bror och 1/20 av arvet ska gå till stiftelsen "hundar utan hem". Sist av allt har hon även en son och det arv han får vill hon skydda mot sonens fru så att han inte får något. Hur skulle ett sådant testamente se ut och hur skulle arvet fördelas? Går det att få igenom alla önskningar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bröstarvingarna har rätt till sin laglott
Reglerna om arv och testamente finns i Ärvdabalken. Din kompis närmaste arvingar är hennes barn, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har alltid rätt att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, det vill säga hälften av de tillgångar din kompis har när hon dör (7 kap. 1 § ÄB). Om din kompis har egendom till ett värde av exempelvis 100 000 kr när hon dör så kommer hon maximalt kunna testamentera bort 50 000 kr, och de övriga 50 000 kr har hennes bröstarvingar rätt att få ut i arv. Även om din kompis skulle testamentera bort alla sina tillgångar till sin sambo så har hennes bröstarvingar rätt att få ut sin laglott genom att påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Frimärkssamlingen
Din kompis kan utan problem testamentera bort frimärkssamlingen till sin bror, så länge värdet av frimärkssamlingen inte överstiger hälften av värdet på hennes samlade tillgångar. Detta på grund av laglottsregeln som jag skrev om ovan.

1/20 av arvet ska gå till stiftelsen Hundar utan hem
Här ser jag inga problem överhuvudtaget eftersom det handlar om en så liten del av arvet. Återigen måste vi tänka på laglottsregeln, det är den som styr främst över vad din kompis kan testamentera bort och inte. Så länge hon håller sig inom laglottsregeln får hon testamentera bort sina tillgångar som hon vill.

Skydda arvet mot sonens fru
För att på bästa sätt skyddet det arv din kompis son får bör hon skriva i testamentet att det arv sonen får ska vara hans enskilda egendom. Enskild egendom ingår inte i bodelningen om din son och hans fru skulle skilja sig (10 kap. 1 § ÄktB). Det som är viktigast att ta ställning till och skriva in i testamentet är följande:
* Att den egendom din kompis son får i arv ska vara hans enskilda
* Huruvida avkastningen av den enskilda egendom också ska vara enskild egendom (exempelvis ränta)
* Om egendom som träder i den enskilda egendomens ställe också ska vara enskild egendom (exempelvis vinsten vid försäljningen av ett hus som är enskild egendom).

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av testamente.

Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du vill ha mer hjälp med att utforma testamentet kan du kontakta vår juristbyrå.

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86819)