Hur undviker jag bodelning vid skilsmässa?

2019-06-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Jag ska gifta mig i Sverige och vill göra äktenskapsförord och egendom. Jag vill att alla mina tillgångar och skulder ska vara mina och vice versa. I framtiden ifall det blir skilsmässa så vill jag inte ha bodelning och liknande. Hur går man tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregeln vid äktenskapsskillnad är att makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom en bodelning (9 kap 1 § ÄktB). I denna bodelning ska allt giftorättsgods ingå, alltså allt som inte utgör enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).

Ni kan genom äktenskapsförord reglera själva vad som ska utgöra enskilda egendom. Skriver ni att vardera makes egendom ska vara dennes så behöver ni inte heller göra någon bodelning. Däremot om äktenskapsförordet inte täcker all egendom (om det finns giftorättsgods) så kan en bodelning behöva göras ändå.

Det kan dock vara så att den ena maken begär att få ta över bostad eller bohag från den andra maken (om ni har barn exempelvis och de är i behov av bostaden). I sådana fall ska en bodelning göras oavsett om det finns äktenskapsförord där bostaden och bohagen är tillskriven som den ena makens enskilda egendom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (968)
2020-10-27 Hur långt sträcker sig en boutredningsmans befogenhet?
2020-10-26 Kan jag tvingas att flytta från den gemensamma bostaden efter bodelning?
2020-10-26 Äktenskapsskillnad i Sverige om gift i USA
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (85451)