Hur tungt väger yttranden från den enskildes anhöriga vid förordnande om godmanskap?

2017-11-27 i God man
FRÅGA
Socialtjänsten har ansökt om god man för en äldre man som har Parkinssons sjukdom. Mannen själv vill ha god man. En person har åtagit sig att bli god man och mannen har samtyckt till detta. Tingsrätten ska förordna den gode mannen. Yttrande lär ju ska Inhämtas från släkt och anhöriga. Hur tungt väger ett yttrande från t.ex ett barn som anser att god man inte behövs ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Till att börja med så är det viktigt att påpeka att din fråga om godmanskap regleras i Föräldrabalkens (FB) 11:e kapitel. Min tolkning av din fråga är att tingsrätten redan beslutat om att förordna god man för den äldre mannen, vilket ändrar förutsättningarna för din fråga en aning.

Vilka kan yttra sig?

Utgångspunkten är nämligen att i ärenden om förordnande av god man, ska domstolen ge den som förordnandet avser tillfälle att yttra sig, i ditt fall den äldre mannen (FB 11 kap. 16 §). Sedan ska yttranden, som du mycket riktigt påstår, också inhämtas från exempelvis make/maka och barn, detta gäller dock bara om det inte är obehövligt. Eftersom du nämner i din fråga att tingsrätten ska förordna den gode mannen, så tolkar jag det som att tingsrätten redan har tagit beslutet att det varit obehövligt att ta in några yttranden.

När yttranden anses obehövliga

Enligt förarbeten (motiven till NJA II 1988 s. 471 och NJA 1995 s. 25) ska utredningen vid förordnande om god man endast göras i en sådan omfattning så att ett tillräckligt beslutsunderlag finns för att kunna avgöra ärendet. Det sätts stor vikt vid att en utredning om släktförhållanden inte ska ta för lång tid, om ett tillräckligt beslutsunderlag redan finns. En utredning som släktförhållanden kan innefatta just yttranden från anhöriga.

En typiskt exempel på när yttranden från barn och andra närstående anses vara obehövliga är när den som förordnandet avser har samtyckt till den begärda åtgärden eller ansökt om den själv, i ditt fall har ju den äldre mannen samtyckt till att få god man. Trots samtycket kan dock anhöriga höras ändå, men detta gäller bara om den som samtyckt inte insett sakens betydelse, vilket av de omständigheter som du nämner i frågan inte verkar vara fallet.

Hur tungt väger anhörigas yttranden?

Så för att besvara din fråga, så läggs olika tyngd på yttranden från fall till fall. Som jag nämnt ovan så brukar inte särskilt stor vikt läggas vid yttranden från anhöriga om den enskilde har samtyckt till ett förordnande om god man och insett vad samtycket innebär. Domstolen vill som sagt bara ha ett tillräckligt beslutsunderlag för att kunna avgöra ärendet, och ett samtycke från den enskilde ses just som det. Att tingsrätten ska förordna en god man verkar tyda på att yttranden från anhöriga ansetts vara obehövliga.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97596)