Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?

2020-10-25 i Testamente
FRÅGA
Hej Lawline,Jag har en klurig fråga ang. min mammas bortgång...I testamentet står att jag ska ärva 75% och min bror 25% (de har varit ovänner och inte haft kontakt på 20år). Förutom detta har hon även testamenterat 30.000kr till sin egen gravvård.Det finns ca. 150.000kr i boet men det är oklart hur höga skulderna kommer att bli efter hyra, räkningar, sanering m.m. Risken finns att det blir mindre än 50% kvar.Min bror kommer att påkalla jämkning av testamentet.Vad händer om även jag godkänner testamentet och påkallar jämkning (se alt. 3 nedan)?- Kommer jag endast få 25%?- Eller innebär detta alternativ endast att jag säkerställer min 25% laglott och därefter ytterligare 50% i arvslott, d.v.s. 25% + 50%?Förövrigt har jag fått 4 olika alternativ att skriva under på testamentet.1) Undertecknad godkänner testamentet.2) Undertecknad har tagit del av testamentet.3) Undertecknad godkänner testamentet samt påkallar jämkning av testamentet för utfående av min laglott.4) Undertecknad har tagit del av testamentet samt påkallar jämkning av testamente för utfående av laglott.Hade inte varit bättre för mig med följande formulering att underteckna?- Undertecknad godkänner detta testamente med förbehåll för min laglott.Hjälp mig vilket alternativ att välja utifrån vad som blir mest gynnsamt för mig...
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), och det är där vi finner de relevanta bestämmelserna. Jag kommer att börja med att gå igenom regler vad som gäller vid arv, för att sedan förklara de olika alternativen du fått.

Skillnaden mellan arvslott och laglott:

Arvslotten innebär den del av kvarlåtenskapen som arvingarna har rätt till (i ert fall: summan efter er mammas skulder betalats ur dödsboet). I detta fall då ni är två syskon så blir arvslotten 50 % var. Laglotten är hälften av detta, det vill säga 25 % i ert fall. Laglotten är skyddad enligt ÄB 7 kap. 1 §, och en bröstarvinge har alltid rätt till denna.

Uppdelningen i ert fall:

De 30 000 kr er mamma valt att testamentera till gravvården ska alltså räknas med i summan när laglotten beräknas. Din bror har troligtvis påkallat jämkning av testamentet är för att säkerställa att han får ut sina 25 % av hela den summan. Detta innebär att de 30 000 kr kommer att dras från resterande del av kvarlåtenskapen.

Skillnaden mellan "tagit del av" respektive "godkänner" testamente:

I dina svarsalternativ finns det dels "tagit del av", dels "godkänner" och jag kommer att redogöra för skillnaden mellan dessa. Enligt ÄB 14 kap. 4 § så måste ett testamente delges arvingarna för att kunna vinna laga kraft. Arvingarna kan välja att antingen godkänna testamentet, eller endast bekräfta att de blivit delgivna för att kunna klandra eller begära jämkning av det. Ett godkännande innebär att det inte går att få testamentet ogiltigförklarat enligt de ogiltighetsgrunder som finns i ÄB 13 kap. För att klandra ett testamente så måste talan väckas i domstol inom sex månader från det att arvingen erhöll testamentet, ÄB 14 kap. 5 §. Om arvingen inte väcker talan inom denna tid så vinner testamentet laga kraft.

Vad dina fyra olika alternativ innebär:

1) Undertecknad godkänner testamentet

Om du väljer detta så innebär det att du godkänner testamentet som det är. Du accepterar alltså din mammas fördelning av sin kvarlåtenskapen, och det är inte möjligt för dig att klandra eller jämka testamentet.

2) Undertecknad har tagit del av testamentet

Till skillnad från att godkänna testamentet så innebär detta alternativ att du endast tagit del av det, då ett testamente måste delges till de berörda (som tidigare nämnts). Du har fortfarande möjlighet att klandra eller jämka testamentet inom sex månader om du väljer detta.

3) Undertecknad godkänner testamentet samt påkallar jämkning av testamentet för utfående av min laglott

Detta innebär att du godkänner testamentet sig, alltså att det är korrekt upprättat, men med förbehåll för utfående av din laglott.

4) Undertecknad har tagit del av testamente samt påkallar jämkning av testamentet för utfående av laglott

Det sista alternativet innebär att du har tagit det av testamentet, men att du inte godkänner det och vill påkalla jämkning för utfående av din laglott.

Vad du bör göra:

Då en arvinge har rätt till sin laglott innan medel avsätts till gravvården så kommer din mammas önskan om fördelningen inte att gå ihop om din bror jämkar testamentet. Din bror har rätt till 25 % av summan som blir kvar efter att skulderna är betalda, men innan de 30 000 kr räknas bort till gravvården.

Talan som en arvinge väcker vid klander eller jämkning av testamente gäller endast för denne själv, och inte övriga arvingar. Din brors jämkning gäller därmed endast för utfående av hans laglott. Då din mamma har valt att ge dig en större summa än din bror så kommer du att få ut din laglott och lite därtill om du väljer att godkänna testamentet. Summan på 30 000 kr till gravvården kommer dock att dras från "dina" 75 %, då er mammas önskan om fördelningen kränker din brors laglott annars.

Då du dock inte vet hur mycket som kommer att vara kvar av boet efter skulderna så finns risken att din brors 25 % samt de 30 000 kr till gravvården resulterar i summa till dig som underskrider 25 %. Jag skulle därför råda dig att välja alternativ 3), där du godkänner testamentet samt påkallar jämkning av testamentet för utfående av laglott. Det gör att du inte kan få en summa under 25 %, samt de pengar som i så fall blir över efter gravvården och din brors arv. Det krävs inte att man väcker talan om jämkning, men du måste säga till inom sex månader från det att du blev delgiven testamentet (vilket bör räknas som du gjort i och med svaret på testamentet).

Om du har några fler frågor, eller önskar att våra jurister på Lawline ser över testamentet för ytterligare hjälp så är du varmt välkommen att höra av dig till mig via ebba.thor@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2840)
2021-05-13 Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?
2021-05-10 Hur fördelas arv när det finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (92198)