Hur tolkar man ett testamente med flera scenarion?

Min pappa har gått bort och han hade ett testamente, upprättat av advokat, till sin sambo.

Punkt 2 i detta lyder;

Avlider A före B ska B med fri förfoganderätt ärva fastigheten 0:0 och lösöre som finns på denna.

När även B avlidit ska B's barn, eller bröstarvinge som trätt i dess ställe, ärva den egendom som B ärvt av mig. Skulle A avlida efter B ska B's barn, eller bröstarvingar som trätt i deras ställe, ärva fastigheten 0:0 och lösöre på denna.

Är det inte en motsättning mellan formuleringen fri förfoganderätt i första stycket mot hela stycke 2 i punkt 2??

Hur gör man då?

Vi, bröstarvingar tycker det är rimligt att B bor kvar i fastigheten under sin livstid men att vi ärver fastigheten när B avlider. Är det möjligt att kunna få en sådan tolkning av testamentet?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar testamentet som att det inte finns någon motsättning i det. Testamentet stadgar två olika scenarion. Scenario 1 framkommer i de två första meningarna, och scenario 2 framkommer i den sista meningen. Vi kollar nu närmare på vad dessa olika scenarion innebär. Jag utgår från att A är din pappa och att B är din pappas sambo.

Avlider A före B ska B med fri förfoganderätt ärva fastigheten 0:0 och lösöre som finns på denna. När även B avlidit ska B's barn, eller bröstarvinge som trätt i dess ställe, ärva den egendom som B ärvt av mig.

Detta stycke stadgar att om din pappa skulle avlida före hans sambo så vill han att fastigheten 0:0 med tillhörande saker ska tillfalla hans sambo med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att sambon får göra i princip vad hen vill med egendomen, men inte testamentera bort denna. Efter sambons död så stadgar testamentet att sambons bröstarvingar ska ärva den egendomen som sambon fått ärva av din pappa.

Skulle A avlida efter B ska B's barn, eller bröstarvingar som trätt i deras ställe, ärva fastigheten 0:0 och lösöre på denna.

Detta stycke stadgar att om din pappas sambo skulle avlida före din pappa så ska din pappas sambos bröstarvingar få ärva fastigheten 0:0 med tillhörande saker direkt.

Nu när det är den första situationen som har inträffat så kommer din pappas sambo att få ärva fastigheten 0:0 och tillförande saker, och sen när hen går bort så kommer hens bröstarvingar ärva fastigheten 0:0 och tillhörande saker.

Det finns således tyvärr inget legalt stöd för att få fram den tolkningen av testamentet som du efterfrågar.

Det som ni bröstarvingar har rätt till i detta fallet är således enbart eran laglott. Eran laglott är den delen ni skulle haft rätt till från hans totala förmögenhet om det ej funnits något testamente, delat i två. Det framkommer inte om ni bröstarvingar redan har fått eran laglott från eran pappas övriga kvarlåtenskap. Om inte så måste ni jämka testamentet för att ni ska få tillgång till eran laglott. Detta måste dock ske inom 6 månader från att ni delgivits testamentet. (7 kap. 3 § ÄB).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia HolmgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning