FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/03/2021

Hur stora böter kan jag få för ringa stöld?

blev tagen för ringa stöld på 300kr.vad kan böter bli?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB), brottsbalken (BrB) och till Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:7 i mitt svar till dig.


Genom ett strafföreläggande får du troligen ungefär 30 dagsböter

Det är möjligt att du kommer att få ett strafföreläggande av en åklagare till följd av din ringa stöld. Godkänner du strafföreläggandet erkänner du brottet och därmed kommer det inte att hållas någon rättegång (48 kap. 1 § första stycket och 48 kap. 9 § första stycket RB).

Åklagarmyndigheten har en bötespraxis där det framgår ungefär hur stora böter som en ringa stöld kan ge, beroende på vad stöldgodset har varit värt. Av praxisen framgår att en ringa stöld av något värt upp till och med 300 kronor ska ge ungefär 30 dagsböter (Åklagarmyndighetens RättsPM 2012:7, s. 7).

Storleken på varje dagsbot kommer då att avgöras av din inkomst och hur stora tillgångar som du har. Dagsboten kommer som minst att vara 50 kronor och som mest 1 000 kronor (25 kap. 2 § andra stycket BrB).


Går det till rättegång kan böternas storlek bli annorlunda

Godkänner du inte strafföreläggandet, eller väljer åklagaren att väcka åtal mot dig istället, kommer det att hållas en rättegång mot dig i domstol.

Då är det upp till domstolen att bestämma vad du ska få för påföljd. Sannolikt får du då böter och/eller villkorlig dom, förutsatt att du inte tidigare har blivit dömd för något.

Jag kan dock inte ge dig någon mer precis uppgift om hur stora böter du kan tänkas få i det fallet.


Sammanfattning

Får du ett strafföreläggande av en åklagare och godkänner det kommer storleken på dina böter sannolikt att bestämmas till ungefär 30 dagsböter. Du kan läsa mer om hur ett strafföreläggande fungerar på Åklagarmyndighetens hemsida.

Går ditt fall till rättegång kommer du sannolikt att få böter och/eller villkorlig dom som påföljd, men jag kan inte ge dig någon precis information om hur stora de böterna då skulle kunna bli.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo