Hur stor del av min mans arv har det barn han har sedan tidigare rätt till?

2017-05-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Vi är ett par som har ett gemensamt barn och min man har ett barn sedan tidigare.Vad händer om han går bort? Jag äger ett hus med13/16 och han med 3/16. Vi utgår från att det är värt 1,5 milj. Sedan har vi gemensamt ca 500 000 i fonder på banken. Hur mycket måste jag lösa ut hans dotter med?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Eftersom du kallar din man för din ”man” antar jag att ni är gifta. Om du och din man inte är gifta utan endast sambos gäller andra regler, om ni är sambos får du därför gärna kommentera frågan här nedan så kan jag svara på vad som gäller för sambos istället.

Regler om vad som gäller när den ena maken i ett äktenskap går bort finns i Äktenskapsbalken, den hittar du här.

Om din man går bort upplöses erat äktenskap och en bodelning ska då ske där er egendom delas mellan er, enligt Äktenskapsbalkens 9 kap. 1§. I bodelningen är det allt erat så kallade giftorättsgods som ska delas mellan er. Det framgår av Äktenskapsbalkens 10 kap. 1§.

All din och din mans egendom är giftorättsgods om de inte är enskild egendom. En sak kan bli enskild egendom exempelvis genom att det framgår av ett äktenskapsförord att den ska vara din eller din mans enskilda egendom. En sak kan även bli enskild egendom om du eller din man fått saken i arv eller gåva med villkoret att den ska vara er enskilda. Allt annat är giftorättsgods och ska som utgångspunkt delas lika mellan dig och din man i bodelningen. Detta kan utläsas ur Äktenskapsbalkens 7 kap. 1§ och .

Det innebär med andra ord att om inte era delar av huset och besparingarna på banken är din eller din mans respektive enskilda egendom så är de giftorättsgods. Då kommer värdet av dessa att läggas ihop och delas lika mellan er i bodelningen. Det innebär att du och din man exempelvis skulle kunna tilldelas 250 000 kr och 8/16 av huset vardera. Att erat giftorättsgods ska delas lika mellan er i bodelningen framgår av Äktenskapsbalkens 11 kap. 3§.

Det som tillfaller din man vid bodelningen utgör hans kvarlåtenskap. Kvarlåtenskap är ett annat ord för den egendom din man efterlämnar som kommer att ärvas av hans arvingar.

Enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1§ är det i första hand din mans barn som ska ärva hans kvarlåtenskap. Din mans båda barn ärver lika stora delar vardera av din mans kvarlåtenskap. De båda barnen ärver alltså 125 000 kr (250 000/2) och 4/16 av huset vardera.

Om du och din man är gifta när han går bort får erat gemensamma barn inte ut sitt arv efter din man direkt. Den del av din mans kvarlåtenskap som erat gemensamma barn ärver tillfaller istället dig och erat gemensamma barn får vänta med att få ut arvet efter din man tills även du har gått bort. När även du har gått bort får erat gemensamma barn ut arvet efter båda sina föräldrar samtidigt. Detta framgår av Ärvdabalkens 3 kap. 1§.

Det barn som din man har sedan tidigare och som inte är erat gemensamma barn har dock rätt att få ut arvet efter din man direkt, enligt Ärvdabalkens 3 kap. 1§. Din mans dotter har då rätt att i arv få ut ett värde som motsvarar 125 000 kr och 4/16 av huset.

Om huset är värt 1 500 000 kr så motsvarar 4/16 av huset enligt mina beräkningar 375 000 kr (1 500 000/16 = 93 750 kr, 4 x 93 750 = 375 000 kr). Svaret på frågan om hur mycket du skulle behöva lösa ut din mans dotter med ifall han gick bort blir alltså 500 000 kr (125 000 + 375 000).

Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du eller din man har fler frågor är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1196)
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?
2021-06-29 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn och ett gemensamt barn?
2021-06-28 Vad får min mans särkullbarn ut i arv direkt?
2021-06-27 Rätt för särkullbarn att ta del av egendom från bonusförälder

Alla besvarade frågor (94178)